معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

green

معاونت تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

در بسیاری از مواقع برای انجام تحقیق یا نوشتن مقاله جدید و خصوصاً پایان نامه نیاز است تعداد زیادی مقاله مطالعه شود تا بتوان از آنها در کارهای خویش استفاده کرد. اما می دانیم که خواندن این تعداد مقاله کار آسانی نیست و ممکن است در صورت بی ربط بودن موضوع با موضوع مورد بررسی حتی بیهوده نیز باشد. در این صورت راه چاره چیست؟

در اینجا چند توصیه بیان می شود که خالی از لطف نیست:

1- خواندن عنوان و چکیده

ابتدا باید عنوان و چکیده را به دقت مطالعه کنید. این کار برای این است که ارتباط موضوع مقاله با موضوع خود را  درک کنید. اگر مرتبط باشد آن را برای مراحل بعدی در نظر می گیرید و در غیر این صورت مقاله را کنار می گذارید.

2- خواندن مقدمه و نتیجه گیری

می توان گفت قسمت اعظم مقاله در مقدمه و نتیجه گیری خلاصه شده است. پس با خواندن آن بهتر می توانید تصمیم بگیرید که این مقاله را انتخاب کنید یا نه.

3- خواندن بحث

اگر با خواندن بحث به این نتیجه رسیدید که موضوع مقاله در راستای موضوع شماست، به احتمال زیاد این مقاله برای استفاده انتخاب می شود. و با خواندن قسمت های دیگر به اطمینان بیشتری خواهید رسید.

اکنون که مقاله ای مرتبط  با اطمینان زیاد در دست دارید، خواندن قسمت نتایج توصیه می شود. برای خواندن این قسمت کافیست جملات ابتدایی پاراگراف ها را مطالعه کنید تا به موضوع و نتیجه کلی پاراگراف پی ببرید. زیرا پاراگراف ها به صورت موضوعی دسته بندی می شوند.

همچنین قسمت منابع می تواند کمک زیادی برای دست یافتن به مقالات مرتبط با موضوع شما کند. پس از آن غافل نشوید.

با طی کردن این مراحل تعداد مقالات باقیمانده که از بین حجم زیادی از آنها انتخاب می شوند کارآمدترین مقالات در رابطه با موضوع شما هستند. پس برای خواندن کامل و با دقت آن برنامه ریزی کنید و هر آنچه را که مراحل قبلی نخوانده اید به طور کامل بررسی کنید.

منبع:http://researcheditor.ir