معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

green

معاونت تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

با توجه به الزام محققان به ارائه مقالات طبق استاندارد های جهانی، این مجموعه آماده ویراستاری کامل و تخصصی مقاله علمی  بین المللی شما طبق استاندارد های علمی می باشد. 

- داوری مقاله توسط متخصصین مجرب غیر ایرانی رشته شما در خارج از کشور

- ویراستاری انگلیسی

- ویراستاری علمی

- ویرایش و بروز رسانی منابع و تغییرات جمله بندی در صورت نیاز

هزینه:

- هزینه ویراستاری کامل و تخصصی مقالات با توجه به رشته و اعلام کارشناس پس از ثبت مقاله اعلام خواهد گردید.

لطفا قبل از سفارش این مورد با کارشناسان ما تماس بگیرید.

منبع:http://researcheditor.ir