معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

green

معاونت تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

مقدمه یکی از مهمترین بخش های یک مقاله علمی است که خوانند را از دنیا بیرون مقاله به دنیای درون مقاله می برد. در حقیقت مقدمه پاسخ به این سوال است که: " چرا پژوهش انجام شده است ". بیشتر اوقات مقدمه سبب امتداد مطالعه مخاطبان می شود. ای جمله به این معنی است که، در صورتی که یک مقدمه فاقد اعتبار باشد و اصولا ضعیف جلوه داده شود، خواننده از ادامه خواندن آن مقاله خود داری می کند. براساس تحقیقات صورت گرفته، اكثر داوران در مجلات علمی تصمیم خود را پیرامون  قبول یا رد مقاله در 15 دقیقه اول خواندن آن كه عمدتاً منطبق با مقدمه است می‌گیرند. لیکن مقاله نویسان حرفه ای پیشنهاد می‌كنند كه حداقل نصف زمان نوشتن مقاله، به نگارش مقدمه و نتیجه‌گیری اختصاص یابد.

ساختار و رفتار یک مقدمه

به طور کلی ساختار یک مقدمه به ترتیب زیر است:

- ارائه دیدگاه ها درباره موضاعات مختلف

- مرور کوتاه متون علمی

- بیان منطقی و غیر احساسی

- ترسیم هدف مطالعه

خط اول مقدمه

بدون شک اولین خط مقدمه، مهمترین بخش آن در نظر گرفته می شود. در جمله اول معمولا موضوع اصلی معرفی می شود .


نحوه سیر ارائه مطالب

سیر ارائه مطالب در یک مقدمه به این شیوه است که نویسنده ابتدا یک موضوع کلی را بحث می کند، سپس به موضوعات اختصاصی رو می آورد. به عبارت دیگر، سیر ارائه مطالب از عام به خاص صورت می پذیرد.

مهارت نوشتن یک مقدمه
لازم است نویسنده در مقدمه به خوبی تاكید نماید كه چگونه فرضیه را تهیه كرده است. در این راستا نویسنده باید به خوبی ارتباط مطالعات قبلی با تحقیق خود را روشن كند؛ چرا كه عدم توجه به این نكته از شایعترین مشكلات موجود در بخش مقدمه است.


مراجع در مقدمه
نه آنقدر از مطالب كتب مرجع استفاده كنید كه فرم كلی مقاله حالت عامیانه و بدیهی به خود بگیرد و نه آنقدر اختصاصی بنویسید كه برای عمده خوانندگان ابهام آفرین باشد.


حجم یك مقدمه خوب
معمولا  طول مقدمه حداكثر دو صفحه یا 6 / 1 كل مقاله است.

نکات پایانی یک مقدمه:

-        نتایج حاصل از مقاله را به هیچ وجه در مقدمه استفاده نکنید.

-        حتی الامکان از افعال معلوم استفاده کنید. البته از آوردن کلمه "من" به شدت پرهیز کنید.

-        از تکرار فراوان کلید واژه ها خود داری کنید.

-        در یک جمله، دو فعل شبیه هم را به کار نبرید.

-        جملاتتان حداکثر 20 کلمه باشد.

-        یادتان نرود که مقدمه برای مخاطبان است نه برای خودتان. پس با زبان آنها سخن بگویید.

-        برای نوشتن یک مقدمه خوب، بهترین راه، تمرین در جهت کسب مهارت است.

منبع:http://researcheditor.ir