معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

green

معاونت تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

چگونه یک پروپوزال تدوین کنیم؟

پروپوزال یا ، پیش نویس یا پیشنهاد تحقیقی است كه برای دریافت مدرك تحصیلی اجرا می شود. در پروپوزال ، موضوعی كه برای پایان نامه انتخاب شده است ، توضیح اهمیت آن موضوع ، ذكر پ‍‍ژوهش هایی كه در گذشته در این باره صورت گرفته ، و نتایجی ممکن است از تحقیق گرفته شود معرفی می گردد. به علاوه  روش هایی كه در پژوهش از آن ها بهره گرفته می شود ذكر می گردد. شكل پروپوزال بنا بر هدفی برای آن تعریف می شود و یا بر حسب رشته تحصیلی می تواند متغیر باشد. اما شکل اساسی آن ، همواره باید شامل عنوان بندی های مشابه و بخش های زیر باشد :

1-  موضوع تحقیق( Project Title)

باید عنوان دقیق تحقیق ذكر شود. مثلاً :

Project Title: Women Role in Northwest Of Iran


2- توضیح موضوع و اهمیت آن( Importance and Statement of Topic)

در این بخش باید جوانب موضوع ، چگونگی ارتباط آن با رشته تحصیلی مورد نظر ، و اهمیت موضوع به لحاظ علمی و كاربردی بیان شود. باید این موضوع برای استاد راهنمای بالقوه جذاب باشد. چه مشکل یا مساله ی جدیدی را در آن مطرح می شود. و چرا حل آن دارای اهمیت است.

3-  ادبیات تحقیق و پژوهش های مرتبط ( Review of Literature and Relevant Topics)

در این بخش ، باید توضیح مختصر و کلی همراه با رفرنس دهی صحیح آکادمیک (استاندارد هاروارد) درباره پژوهش هایی كه پیش از این تحقیق روی این موضوع و موضوعات نزدیك به آن انجام شده داده شود. در این قسمت باید پژوهش هایی كه محقق قصد دارد یافته های آن ها را تكمیل كند ، مشکلات آن ها را برطرف کند و یا نتایج آن ها را رد كند. این بخش باید به استاد راهنمای بالقوه اثبات کند که محقق بر روی مطلب احاطه ی کافی دارد. بیشترین استفاده از منابع تحقیق اعم از کتاب،مقاله، نشریه، ویدئو یا هر مورد دیگردر این قسمت انجام می شود.

4-  اهداف و فرضیه ها( Aims and Hypothesizes )

در این بخش نتایجی محقق حدس می زند از تحقیق خواهد گرفت بیان می شود. بنابراین هدفی که از انجام تحقیق دارد ذکر می شود. نهایتاً مجدداً هدف و کاربرد این پژوهش بیان می شود.

5-  روش ها و ابزار های تحقیق ( Methodology )

در این قسمت روش های علمی به کار رفته در انجام پروژه مطرح می شوند و ابزارهای لازم برای رسیدن به اهداف تحقیق معرفی می شود. این روش ها، روش هایی استاندارد در انجام تحقیقات هستند .

6-  منابعReferences )

فهرستی از منابعی كه در نوشتن پروپوزال از آنها استفاده شده است، پایه ی مطالعات قبلی محقق هستند یا اینکه گمان می رود از آن ها استفاده خواهد شد را بر حسب حروف الفبا و منظم و در این بخش آورده می شود. رفرنس دهی می بایست با استاندارد هاروارد منطبق باشد.

منبع:http://researcheditor.ir