معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

green

معاونت تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

پزشک عمومی: پس از اخذ مدرک دیپلم و طی هفت سال تحصیل در رشته پزشکی ، دوره پزشکی عمومی گذرانده شده است.این دوره شامل سه دوره علوم پایه ، کارآموزی و کارورزی می باشد .

دندانپزشک عمومی: این رشته شامل طی حدود شش سال تحصیل در رشته دندانپزشکی ، پس از اخذ مدرک دیپلم می باشد.

پزشک داروساز: افرادی که پس از اخذ دیپلم و طی حدود شش سال تحصیل در رشته داروسازی  بعنوانپزشک داروساز شناخته می شوند.

متخصص: پزشکان عمومی پس از حدود دو تا سه سال و بعضا چهارسال تحصیل در یکی از رشته های تخصصی بعنوان متخصص آن رشته پزشکی شناخته می شوند. این امر در رشته های دندانپزشکی و داروسازی نیز صادق است.

فوق تخصص: پس از اتمام دوره تخصص، متخصصان می توانند در یکی از رشته های تخصصی پزشکی پس از گذراندن دو تا سه سال دیگر بعنوان فوق تخصص زیر گروه آن رشته تخصصی شناخته شوند. در دانشگاههای علوم پزشکی ایران ، فوق تخصص ها فقط زیر گروه رشته های تخصصی داخلی و جراحی عمومی و روانپزشکی و کودکان هستند.

فلوشیپ: سایر دوره‌هایی که معمولاً طول دوره آنها کمتر از دو سال و برای آموزش پزشکان متخصص برگزار می شود، بعنوان دوره های فلوشیپی یا تکمیل تخصص شناخته می‌شوندکه منجر به اخذ مدرک نشده و بعنوان فوق تخصص تلقی نمی گردد.

Ph.D:  این مدرک دکترای ناپیوسته در رشته های علوم پایه از جمله رشته های علوم پایه پزشکی غیر بالینی است که جهت انجام فعالیتهای دانشگاهی ، تحقیقی و تدریس (بجز طبابت) کاربرد دارد.

منبع: http://researcheditor.ir