معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

green

معاونت تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

گروه علم سنجی مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی وزارت بهداشت، در تازه ترین گزارش خود مجلات علوم پزشکی کشور را که دارای بیشترین ضریب تاثیر بوده اند را بر اساس اطلاعات مربوط به سال 2014 در تاریخ 30 ام جولای سال جاری میلادی موسسه Thomson Reuter  ISI معرفی کرد.

جدیدترین مقادیر Impact Factor مجلات ISI کشور مربوط به سال 2014 در تاریخ 30 ام ماه جولای سال جاری میلادی توسط موسسه Thomson Reuter  ISI منتشر شد. شاخص ضریب تاثیر یا همان Impact Factor برای اولین بار در سال 1995 توسط گارفیلد بنیان‌گذار موسسه ISI برای ارزیابی نشریات تعریف شد. این شاخص به صورت میانگین تعداد ارجاعات انجام شده به مقالات منتشرشده در یك مجله علمی در طول یك دوره زمانی معین‌ دوساله تعریف‌ شده ‌است که برای ویرایش 2014 آن، در واقع تعداد استنادات 2013 هر مجله به تعداد مقالات منتشرشده آن در سال‌های 2012 و 2011 تقسیم شده است.

این شاخص که در فارسی «ضریب تاثیر» ترجمه شده است، فقط در مورد نشریات نمایه‌شده در بانک اطلاعاتی Web of Science و توسط موسسه ISI در ماه ژوئن و یا جولای هرسال محاسبه و منتشر می‌شود. بر اساس گزارش گروه علم سنجی مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی وزارت بهداشت، در میان مجلات علوم پزشکی کشور، 20 مجله واجد شاخص ضریب تاثیر از 1.796 تا 0.177 وجود دارند.

منبع: http://researcheditor.ir