معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

green

معاونت تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

به گزارش خبرگزاری ایرنا سرپرست ISC گفت: تعداد مدارک منتشر شده پژوهشگران ایرانی ثبت شده در ISI در رشته هوش مصنوعی در سال های 2011 و 2012 میلادی به ترتیب 646 و 538 بود که در این سال ها نیز رتبه ایران 13 بود. دکتر جعفر مهراد، روند گسترش رشته های علوم و مهندسی کامپیوتر در دانشگاه های کشور در سال های اخیر را چشمگیر توصیف و اظهار کرد: این رشته ها همزمان با این که در ایجاد بازار کار و جذب سرمایه موفق بوده اند و آینده درخشانی نیز فراروی خود دارند، در تولید مقاله های علمی و انتشار آن در نشریه های معتبر بین المللی جایگاه خاصی را به خود اختصاص داده است.مهراد ادامه داد: پژوهشگران ایرانی در سال های 2011 و 2012 در رشته سیبرنتیک به ترتیب 21 و 23 مقاله به ثبت رساندند کشورمان را در رده 33 جهان قرار دادند و در سال 2013 با ثبت 24 مدرک علمی در I.S.I جایگاه ایران در رده بندی جهانی یک پله بهبود یافت.

 رییس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری اظهار کرد: شمار مدارک علمی تولید شده در ایران در حوزه معماری و سخت افزار در سال های 2011 تا 2013 به ترتیب 148، 185 و 178 مدرک بوده است. مهراد ادامه داد: ایران در این حوزه از دانش در سال 2011 رتبه 15 و در سال های 2012 و 2013 به ترتیب رتبه 14 و 15 را در اختیار داشت. وی با بیان این که پژوهشگران ایرانی در رشته سیستم های اطلاعاتی نیز موفقیت های قابل توجهی به دست آورده اند، گفت: میزان تولید علم در این رشته در بازه زمانی سال های 2011 تا 2013 به ترتیب 281، 266 و 347 مدرک بود و در این مدت رتبه ایران با دو پله ارتقا از 22 به 20 جهان ارتقا یافت. سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) گفت :کاربردهای چند رشته ای بیشترین مقاله های علوم و مهندسی کامپیوتر را به خود اختصاص داده است.وی ادامه داد: در دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی کشور در سال های 2011 تا 2013 تعداد 554، 632 و 589 مدرک تولید شده است که این ارقام رتبه 11 را امروز به نام کشورمان ثبت کرده است. مهراد گفت: میزان تولیدات علمی ایران در مهندسی نرم افزار در آن بازه زمانی به ترتیب 184، 149 و 125 مدرک است و اکنون رتبه 23 رده بندی جهانی در این حوزه از دانش به نام کشورمان ثبت شده است. 

وی بیان کرد: در روش ها و نظریه ها نیز تعداد قابل توجهی مقاله تولید شده است به گونه ای که تعداد این مقاله ها در سال های 2011 تا 2013 به ترتیب 550، 375 و 271 مدرک است و در این سال ها به ترتیب رتبه های 24، 23 و 19 جهان را به نام کشورمان ثبت شده است. رییس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری اظهار کرد:هم اکنون در دانشگاه های کشورهای جهان برای علوم و مهندسی کامپیوتر اهمیت خاصی قایل هستند و رشد قابل توجه این رشته در سراسر جهان عمومیت دارد، و این میزان نشر آثار علمی در دانشگاه ها و مراکز پژوهشی کشور رتبه ایران را در بین کشور های جهان به طور چشمگیری ارتقا داده است.

منبع: http://researcheditor.ir