معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

green

معاونت تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

چندی پیش چند تن دیگر از جاعلان مجلات معتبر آی اس آی، در اقدامی مشابه همسو با فعالیت های گذشته شان، با فراهم کردن یک وبسایت جعلی تحت عنوان انتشارات Revistas Academicas، تعداد 4 مجله علمی که 3 مورد آن از مجلات آی اس آی هستند را جعل کردند. اما این پایان داستانشان نبود.

متاسفانه اینکه همین جاعلان با تامسون روتز مکاتبه کردند و به راحتی آنان را فریب دادند. از اینرو، تامسون روترز بدون بررسی دقیق این مجلات به سه مجله جعلی آی اس آی در سایت مربوطه لینک داد. نکته جالب توجه این است که جاعلانی که پشت سر این این جعل بزرگ قرار گرفتند، همان افرادی بودند که در گذشته مجلاتی دیگر مانند "Sylwan" را جعل کردند. امیدواریم در در فرصتی نه چندان دور بتوانیم دست دیگر جاعلان مجلات را رو کنیم. در این مطلب تنها به آدرس سایت جعلی ناشر در زیر اشاره می کنیم.

اگر به آدرس سایت http://revistas-academicas.com/ بروید به راحتی جعل، کلاهبرداری و Scam را مشاهده می کنید. در اینجا 5 مجله به نامه های زیر مشخص شده اند. Mexican journal of international studies از کشور مکزیک CAHIERS DES SCIENCES NATURELLES از کشور سویس Doriana از کشور ایتالیا Natura از کشور هلند Mexico journal of multidisciplinary sciences از کشور مکزیک لازم به ذکر است طی مکاتباتی که برخی از نیروهای مجرب دانشگاهی با تامسون روترز برقرار کردند، تامسون روترز اشتباه خود را تایید کرد.به طور قطع اینگونه جعل مجلات نه برای اولین بار است و متاسفانه نه برای آخرین بار.لازم است که ساز و کاری مناسب جهت جلوگیری از شیوه های متفاوت جعل مجلات، سنجیده شود.

منبع: http://researcheditor.ir