معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

معاونت تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دستورالعمل شرکت در همایش های علمی خارج از کشور

 به منظور گسترش تبادلات علمی بین المللی و افزایش توان پژوهشی و آموزشی اعضای هیات علمی و دانشجویان دانشگاه، متقاضیان واجد شرایط این دستورالعمل می توانند با استفاده از تسهیلات مقرر در همایشهای بین المللی شرکت نمایند.

 

 پرداختها

كشور مقصد مقدارتسهیلات پرداختی
كشورهای همسایه ، روسیه و هندوستان (تركیه ، عراق ، سوریه ، پاكستان ، افغانستان ، اكراین ، تركمنستان ، آذربایجان ، ازبكستان ، تاجیكستان ، قرقیزستان ، قزاقستان ، ارمنستان ، گرجستان ، عربستان ، امارات ، عمان ، قطر ، كویت ، بحرین ، لبنان ، اردن و دیگر كشورهای عربی منطقه 20،000،000 ریال
اروپا ، آفریقا و سایر كشورهای آسیایی 25،000،000 ریال
كشورهای قاره آمریكا ، اقیانوسیه ، ژاپن ، چین و آفریقای جنوبی 30،000،000 ریال

 

ماده 1- شمول دستور العمل :

اعضاء هیات علمی ، دانشجویان علمی به شرط احراز سایر شرایط مربوطه در آیین نامه و با رعایت مقررات مندرج     می توانند از تسهیلات شركت در همایشهای علمی خارج از كشور استفاده نمایند.

1-1 - اعضای هیئت علمی : اعضاء هیات علمی رسمی قطعی ، پیمانی و ضریب كا می توانند از تسهیلات دانشگاه جهت شركت در همایشها استفاده نمایند. مبلغ اولیه پرداختی به افراد 50% هزینه خواهد بود. چنانچه فرد حداکثر ظرف 2 سال پس از ارائه در همایش، مقاله ارائه شده را در یک مجله دارای ایندکس بین الملی (شامل Embase,Medline,SCOPUS or ISI) به چاپ رساند بقیه مبلغ تا 100% پرداخت خواهد شد.

2-1 -اعضا هیات علمی كه موفق به اخذ جایزه جشنواره رازی یا خوارزمی گردیده اند و نیز اساتید نمونه منتخب وزارت تا سه سال متوالی حداكثر دو بار در سال می توانند از تسهیلات شركت در همایشهای خارج از كشور استفاده نمایند .

3-1 - دانشجویان : كلیه دانشجویان در طول دوره تحصیلی خود در صورت وجود اعتبار فقط یكبار می توانند با استفاده از تسهیلات مندرج در این آیین نامه در همایش شركت نمایند.

4-1- دانشجویان دوره های دستیاری تخصصی و فوق تخصصی و PhD تا سقف 5% تعداد دانشجویان درسال می توانند در همایش شركت نمایند. انتخاب دانشجویان واجد شرایط از میان متقاضیان، توسط شورای پژوهشی دانشگاه و بر اساس معیارهای اختصاصی خواهد بود. تائیدیه کمیته تحقیقات دانشجوئی از جمله امتیازات محسوب خواهد شد.

 

ماده 2انتخاب مقالات جهت ارائه:

1-2 تسهیلات تنها به مقالاتی تعلق می گیرد که به صورت oralارائه گردد.

2-2 مقالات پذیرفته شده در همایش بایستی طرح پژوهشی یا پایان نامه های مصوب شورای پژوهشی دانشگاه باشد.

3-2 در صورتیكه طرح یا پایان نامه ، مصوب خارج دانشگاه باشد باید به تأیید شورای پژوهشی دانشگاه برسد.

4-2 ارائه نتایج حاصل از پایان نامه برای استاد مشاور با موافقت كتبی استاد راهنما امكان پذیر خواهد بود

5-2 ارائه نتایج حاصل از طرح برای هر یك از مجریان یا برای همكاران در صورت موافقت كتبی مجری امكان پذیر خواهد بود.

6-2 حد اكثر زمان ممكن برای ارائه پایان نامه در همایش ، ظرف سه سال از دفاع پایان نامه است.

7-2 حد اکثر زمان ممکن برای ارائه نتایج طرح، ظرف سه سال از زمان پایان طرح است.در مورد طرح های تاخیری راکد، اقدام به پرداخت تسهیلات نمی گردد .

8-2 عضو هیات علمی می تواند از پایان نامه تخصصی خود نیز به شرط اینكه از زمان دفاع بیش از سه سال نگذشته باشد استفاده نماید.

9-2 برای سخنرانان مدعو به همایش های بین المللی، ارائه مقاله ضروری نیست .

ماده 3 - تطابق عنوان همایش

موضوع همایش می بایست بنا به تشخیص دانشگاه با مسئولیت ، فعالیت و یا تخصص متقاضی مطابق باشد. تشخیص مصداق مطابقت بر عهده شورای پژوهشی دانشكده ها و پژوهشكده بوعلی است. در موارد خاص ، موضوع به صلاحدید معاون پژوهشی مربوطه جهت تصمیم گیری در شورای پژوهشی دانشگاه مطرح خواهد شد. تصمیم گیری در سایر موارد به عهده شورای پژوهشی دانشگاه است.

ماده 4- سیاستهای تشویقی

1-4- به كسانی كه پس از سفر اقدام به ایجاد ارتباطات پژوهشی خارجی نموده اند در صورت مصوب نمودن طرح مشترك پژوهشی حاصل از شركت در همایش در فاصله یك سال پس از انجام سفر ، 20% كل مبلغ هزینه های روزانه سفر به صورت حق تشویقی پرداخت می گردد.

2-4- برای اعضاء هیات علمی نیمه وقت 75% كل مبلغ محاسبه شده و برای اعضاء هیات علمی تمام وقت و تمام وقت جغرافیایی كل مبلغ محاسبه شده پرداخت می گردد.

 

ماده 5 - مراحل اجرایی شركت در همایش

1-5- وظیفه صحت یابی مدارک بر عهده معاون پژوهشی می باشد.

2-5- مدارک از طریق محقق، به معاونت پژوهشی دانشگاه ارسال می شود.

3-5- مدارك لازم : درخواست شركت در همایش، پذیرش مقاله، تصویر صفحه اول طرح تحقیقاتی یا پایان نامه ، فرم تکمیل شده، خلاصه مقاله، حکم کارگزینی، گرنت پژوهشی ، فرم تكمیل شده سفر اعضاء هیات علمی به خارج از كشور، نامه از معاونت پژوهشی واحد مبنی بر بررسی مدارک و تایید تطابق عنوان همایش با تخصص.

4-5- کلیه مدارک باید ظرف حداقل یک ماه و نیم قبل به معاونت پژوهشی واحد مربوطه تحویل گردد. به درخواستهای پس از این زمان و یا پس از شركت در همایش تسهیلات تعلق نخواهد گرفت.

5-5- ارائه حكم ماموریت سفر برای پرداخت تسهیلات الزامی است.