معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

معاونت تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

وظایف شورای پژوهشی

 • همکاری با معاون پژوهشی برای ایجاد زمینه اجرای مصوبات
 • بهبود شرایط و رفع موانع تحقیق در دانشگاه .
 • بررسی وتدوین و پیشنهاد برنامه های پژوهشی به منظور شناخت هر چه بیشتر جهان دانش .
 • پیشنهاد چگونگی استفاده از نتایج تحقیقات برای ارتقای کیفیت آموزش .
 • تصویب طرحهای پژوهشی دانشگاه
 • ترغیب وتشویق اعضای هیئت علمی به تالیف و ترجمه کتب و نوشتن مقالات تحقیقی وایجاد امکانات و تسهیلات لازم برای تسریع در چاپ و نشر آثار علمی .
 • پیشنهاد آئین نامه نحوه تدوین کتب علمی و پژوهشی برمبنای ضوابط مصوب به دانشگاه .
 • برنامه ریزی فرصت های مطالعاتی اعضای هیئت علمی .
 • پیشنهاد اهداف و خط مشی پژوهشی دانشگاه .
 • تصویب آیین‌نامه داخلی شورا
 • بررسی و تصویب برگزاری همایش‌ها و بازدید‌های علمی طبق  ضوابط و مقررات
 • تأیید آیین‌نامه‌های سفرهای علمی و فرصت‌‌های مطالعاتی در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط
 • بررسی و پیشنهاد نیازهای تجهیزاتی، انتشاراتی، اطلاعاتی و علمی پژوهشكده‌ها به رئیس پژوهشگاه
 • تصویب آیین‌نامه‌های تألیف و ترجمه كتاب و مقاله و نحوه انتشار نتایج فعالیت‌های علمی و پژوهشی پژوهشگاه

اعضای شورای پژوهشی

نام و نام خانوادگی سمت در شورا مدرک تحصیلی
دکتر سید امین کوهپایه معاون اموزشی دکترای فارماکولوژی
دکتر مجید نقدی معاون دانشجویی ، فرهنگی دکترای علوم تشریح
دکتر احسان بهرامعلی معاون تحقیقات و فناوری متخصص قلب و عروق
دکتر کاظم جوانمردی عضوشورا دکترای فیزیولوژی
دکتر رضا همایونفر
عضوشورا دکترای تغذیه
جواد جمشیدی مدیر پژوهشی کارشناسی ارشد ژنتیک پزشکی
دکتر فرهود نیکویی عضو شورا متخصص پزشکی اجتماعی
دکتر سهراب نجفی پور
عضو شورا دکترای میکروب شناسی
دکتر مجتبی فرجام
عضوشورا دکترای فارماکولوؤی
دکتر محمد حسن مشکی باف
عضوشورا دانشیار بیوشیمی
دکترسید محمد هاشم هاشم پور
عضو شورا دکترای طب سنتی
زهرا بردبارزارعی 
 کارشناس پژوهشی لیسانس علوم اجتماعی