معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

معاونت تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

آیین نامه شرکت در همایش های علمی داخل کشور

آیین نامه شرکت در همایش های علمی داخل کشور به منظور گسترش تبادلات علمی و افزایش توان پژوهشی و آموزشی اعضای هیات علمی و دانشجویان دانشگاه، متقاضیان واجد شرایط این دستورالعمل می توانند با استفاده از تسهیلات مقرر در همایشهای داخلی شرکت نمایند.   1. معاونت تحقیقات از پژوهشگران برای شرکت اعضاء هیات ...

آیین نامه انتخاب پژوهشگر برگزیده دانشجویی

آیین نامه انتخاب پژوهشگر برگزیده دانشجویی نکات مهم و ضوابط شرکت در جشنواره : ♦ کلیه معیارهای انتخاب پژوهشگر برتر دانشجویی در محدوده زمانی بین دو جشنواره پژوهشی دانشگاه (از 1 فروردین ماه سال 1394 تا 1 فروردین ماه سال 1395) مد نظر قرار می‌گیرد. لذا منظور از سال ارزشیابی در بقیه مفاد این آیین نامه ...