معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

کارگاه ها و سمینارهای آموزشی

  • کارگاه پاییزه اختراع و فناوری (سال 99)
  • کارگاه آموزشی سیر تا پیاز ثبت اختراع داخلی و خارجی (سال 99)
  • کارگاه آموزشی پاسخ به سوالات رایج در حیطه ثبت اختراع(سال 98)
  • کارگاه آموزشی خلاقیت، ایده پروری و آشنایی با فرایند ثبت اختراع (سال 97)