معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

معاونت تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

کارگاه ثبت بیماری ها در روز یکشنبه 2 دی ماه 1397 با سخنرانی دکتر احسان بهرامعلی؛ فوق تخصص کاردیولوژی تهاجمی و توضیحات دکتر مجتبی فرجام؛ معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه در تالار روزبهان دانشگاه برگزار گردید.

در این کارگاه اعضای هیأت علمی، پزشکان متخصص و نیز دانشجویان علاقه مند حضور داشتند. دکتر مجتبی فرجام در ابتدای کارگاه بر اهمیت ثبت بیماری ها در نظام سلامت و سیاست وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی مبتنی بر طراحی دستورالعمل های پیشگیری و درمانی بر اساس نتایج تحقیقات حاصل از ثبت بیماری ها تأکید نمودند و از نقش پیشگامانه دانشگاه علوم پزشکی فسا در زمینه ثبت بیماری ها در زمان معاونت دکتر بهرامعلی سخن گفتند.

سپس دکتر احسان بهرامعلی با بیان اصول علمی و عملی ثبت بیماری ها و توصیف تجربه چهار ساله ثبت بیماری های قلبی عروقی (Farsh & FARmi) در بیمارستان ولیعصر (عج) پرداختند و سپس اعضای هیأت علمی در یک بحث مفصل طوفان ذهنی در مورد چگونگی و اهمیت ثبت بیماری ها به تبادل نظر پرداختند. همچنین دکتر بهرامعلی منابع علمی درمورد ثبت بیماری ها را معرفی و ضمن تمثیل از 7 ثبت مهم بیماری ها در جهان به خودارزیابی Farsh & FARmi و بررسی نقاط قوت این ثبت بیماری ها پرداختند.در پایان دکتر مجتبی فرجام؛ معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه ضمن معرفی سرکار خانم دکتر مرتضوی به عنوان مدیر ثبت بیماری ها در معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه به بیان دیدگاه های خود در مورد توفیقات معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت در زمان تصدی دکتر رضا ملک زاده و زیرساخت های ایجاد شده برای حوزه پژوهش پرداختند و با تأکید بر ارائه مطالعات هرفمند و دامنه دار بر رسیدن به دستاوردهای ارزشمند تحقیقاتی در ابعاد مختلف از جمله حل مشکلات بهداشت و درمان کشور و توسعه الگوریتمک های بهداشتی و درمانی تأکید نمودند.

در پایان ایشان به آسیب شناسی وضعیت تحقیقاتی دانشگاه از ابعاد مختلف تحقیقات پایه و بالینی پرداخته و اذعان نمودند که زیرساخت ها و امکانات فعلی دانشگاه برای تبلور اندیشه های پژوهشی بسیار ارزشمند و قابل اتکا می باشد و سهم مهمی از این زیرساخت ها را حاصل تلاش دکتر بهرامعلی دانستند.

 

برنامه زمانبندی کارگاه