معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

معاونت تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

تاریخ انتشار خبر: 28/8/97

 

کارگاه اخلاق درپژوهش به منظور توانمندسازی اساتید هیات علمی، دانشجویان و پژوهشگران روزدوشنبه مورخ 28/8/1397 در سالن روزبهان دانشگاه  با ارائه جناب دکتر مجتبی فرجام برگزار گردید. در این کارگاه موضوعات مرتبط با اخلاق در پژوهش ، اخلاق در کارآزمایی های بالینی، نحوه ی برخورد با متخلفان پژوهشی، معرفی اعضای کمیته اخلاق و وظایف کمیته و... مطرح گردید و به سوالات شرکت کنندگان پاسخ داده شد.

 

سوالات مطرح شده در جلسه