معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

معاونت تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

خلاصه مقالات ارائه شده

خلاصه مقالات ارائه شده ♦ مشارکت اساتید و دانشجویان بالینی در کنگره ها و همایش ها ی سال  1394 ♦ مشارکت اساتید و دانشجویان بالینی در کنگره ها و همایش ها ی سال 1395

لیست مجلات نامعتبر

لیست مجلات نامعتبر ♦ لیست مجلات نامعتبر وزارت بهداشت ♦ لیست مجلات نامعتبر منتشر شده توسط وزارت علوم ♦ لیست مجلات نامعتبر منتشر شده توسط دانشگاه آراد اسلامی

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی فسا

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی فسا 1- مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی فسا زیرمجموعه چه قسمتی از دانشگاه است؟این مجله زیرمجموعه معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی فسا می‌باشد.2- مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی فسا از چه سالی منتشر شده است؟اولین شماره منتشر شده این مجله بهار 1390 دوره ...

تماس با ما

تماس با ما    نشانی: فسا – میدان ابن سینا – دانشگاه علوم پزشکی فسا - معاونت تحقیقات و فناوری  تلفن مستقیم:  071-53316300  تلفن دانشگاه:   6الی 53350994 داخلی : 269  تلفکس:  53316300- 071  پست الکترونیک:  emailProtector.addCloakedMailto("ep_f1ada790", ...