معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

معاونت تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

معرفی سایت ORCID

معرفی سایت ORCID www.ORCID.org ارکید شناسه یا کدی ست که جهت شناسایی نویسنده، محقق یا پژوهشگر به صورت شخصی یا سازمانی تعلق میگیرد. این شناسه دارای دسترسی آزاد برای همه افراد به صورت غیر تجاری و اختصاصی است. شناسه ارکید برای زمانی که دو نویسنده یا بیشتر با اسامی مشابه ...

اعضای هیئت علمی مرکز در سال 1393

 اعضای هیئت علمی مرکز در سال 1393 ردیف نام نام خانوادگی مدرك تحصیلی رشته تحصیلی مرتبه علمی 1 علیرضا عسكری دكتری تخصصی ارتوپدی استادیار 2 احسان بهرامعلی دكتری تخصصی قلب وعروق استادیار 3 حبیب اله ذاكری دكتری تخصصی بیهوشی استادیار 4 فاطمه خواجه دكتری ...

خلاصه مقالات ارائه شده

خلاصه مقالات ارائه شده ♦ مشارکت اساتید و دانشجویان بالینی در کنگره ها و همایش ها ی سال  1394 ♦ مشارکت اساتید و دانشجویان بالینی در کنگره ها و همایش ها ی سال 1395

لیست مجلات نامعتبر

لیست مجلات نامعتبر ♦ لیست مجلات نامعتبر وزارت بهداشت ♦ لیست مجلات نامعتبر منتشر شده توسط وزارت علوم ♦ لیست مجلات نامعتبر منتشر شده توسط دانشگاه آراد اسلامی