معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

معاونت تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

برگزاری کارگاه Systematic Review

برگزاری کارگاه Systematic Review کارگاهSystematic Review در روز یکشنبه 24 مرداد ماه توسط دکتر عزیزا.. دهقان در سالن حکمت 1 برگزار گردید.   سرفصل های کارگاه ♦ مطالعات اولیه و ثانویه    ♦ تعریف مرور ساختاریافته               ♦ تعریف متاآنالیز              ♦ اهمیت مطالعات مرور ...

کنگره ها و کارگاه ها

کنگره ها و کارگاه ها    کارگاه های سال 98 کارگاه اخلاق 98 کارگاه های آشنایی با پژوهش در طب بالینی 98 برگزاری کارگاه آشنایی با برنامه ی ثبت بیماری ها  کارگاه های سال 97 کارگاه آشنایی با ابزارهای پژوهش و نظام نوین اطلاعات پژوهش های پزشکی ایران (نوپا) کارگاه اخلاق در انتشار ...

معرفی سایت ORCID

معرفی سایت ORCID www.ORCID.org ارکید شناسه یا کدی ست که جهت شناسایی نویسنده، محقق یا پژوهشگر به صورت شخصی یا سازمانی تعلق میگیرد. این شناسه دارای دسترسی آزاد برای همه افراد به صورت غیر تجاری و اختصاصی است. شناسه ارکید برای زمانی که دو نویسنده یا بیشتر با اسامی مشابه ...

اعضای هیئت علمی مرکز در سال 1393

 اعضای هیئت علمی مرکز در سال 1393 ردیف نام نام خانوادگی مدرك تحصیلی رشته تحصیلی مرتبه علمی 1 علیرضا عسكری دكتری تخصصی ارتوپدی استادیار 2 احسان بهرامعلی دكتری تخصصی قلب وعروق استادیار 3 حبیب اله ذاكری دكتری تخصصی بیهوشی استادیار 4 فاطمه خواجه دكتری ...