معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

معاونت تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

سر فصل های کارگاه آسنایی با قوانین شركت های دانش بنیان

سر فصل های کارگاه آسنایی با قوانین شركت های دانش بنیان ♦ نقش علم و دانش در توسعه و عقب ماندگی كشور ♦ تفاوت علم و فناوری ♦ اقتصاد دانش بنیان(‌ بیان مهمترین ویژگی های اقتصاد دانش بنیان و مهمترین شاخص های اقتصاد دانش بنیان همچنین ویژگی ها ی مهمی كه اقتصاد دانش بنیان را متمایز می كند.) چرا شركت ثبت كنیم؟ ♦ ...

سرفصل های کارگاه علم سنجی

سرفصل های کارگاه علم سنجی ♦ مفاهیم و کاربردهای علم ‌سنجی ♦ معرفی خلاصه ای از شاخص ‌های علم‌ سنجی ♦ آشنایی با نمایه‌نامه‌های استنادی ♦ معرفی Journal Citation Report (JCR) ♦ ضریب تاثیر مجلات Impact Factor ♦ معرفی شاخص   H-Index ♦ معرفی ESI ♦ معرفی شاخص های علم سنجی Scopus ...

برگزاری کارگاه Systematic Review

برگزاری کارگاه Systematic Review کارگاهSystematic Review در روز یکشنبه 24 مرداد ماه توسط دکتر عزیزا.. دهقان در سالن حکمت 1 برگزار گردید.   سرفصل های کارگاه ♦ مطالعات اولیه و ثانویه    ♦ تعریف مرور ساختاریافته               ♦ تعریف متاآنالیز              ♦ اهمیت مطالعات مرور ...

کنگره ها و کارگاه ها

کنگره ها و کارگاه ها  کارگاه های سال 95   ♦ اولین کنگره کشوری دانشجویی کنترل بیماری های غیر واگیر ♦ ششمین کنگره کمیته های تحقیقات دانشجویی شبکه همکار جنوب کشور ♦ کارگاه اخلاق در پژوهش ویژه اعضای هیأت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی ♦ کارگاه نگارش و انتشار مقالات علمی ♦ ...