معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

معاونت تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

کارگاه های برگزار شده سال 1394

کارگاه های برگزار شده سال 1394 کارگاه های برگزار شده سال 1394 واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) ردیف عنوان کارگاه روز و ساعت تاریخ مدرس مکان تعداد شرکت کنندگان 1 روش تحقیق سه شنبه 13-15 03/06/1394 جناب آقای پژمان باقری سالن کنفرانس ...

سرفصل های کارگاه جستجوی منابع الکترونیک

سرفصل های کارگاه جستجوی منابع الکترونیک   ♦ معرفی انواع منابع الکترونیک ♦ معرفی منابع الکترونیک در دسترس دانشگاه و نحوه ی استفاده از این منابع خارج از محیط دانشگاه (off campus) ♦ آشنایی و معرفی کلی با روش های جستجوی منابع الکترونیک ♦ آشنایی با Google scholar و نحوه جستجوی مقالات در این ...

سر فصل های کارگاه آسنایی با قوانین شركت های دانش بنیان

سر فصل های کارگاه آسنایی با قوانین شركت های دانش بنیان ♦ نقش علم و دانش در توسعه و عقب ماندگی كشور ♦ تفاوت علم و فناوری ♦ اقتصاد دانش بنیان(‌ بیان مهمترین ویژگی های اقتصاد دانش بنیان و مهمترین شاخص های اقتصاد دانش بنیان همچنین ویژگی ها ی مهمی كه اقتصاد دانش بنیان را متمایز می كند.) چرا شركت ثبت كنیم؟ ♦ ...

سرفصل های کارگاه علم سنجی

سرفصل های کارگاه علم سنجی ♦ مفاهیم و کاربردهای علم ‌سنجی ♦ معرفی خلاصه ای از شاخص ‌های علم‌ سنجی ♦ آشنایی با نمایه‌نامه‌های استنادی ♦ معرفی Journal Citation Report (JCR) ♦ ضریب تاثیر مجلات Impact Factor ♦ معرفی شاخص   H-Index ♦ معرفی ESI ♦ معرفی شاخص های علم سنجی Scopus ...