معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

معاونت تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشارکت اساتید و دانشجویان بالینی در کنگره ها و همایش ها ی سال1394

مشارکت اساتید و دانشجویان بالینی در کنگره ها و همایش ها ی سال1394 مشارکت اساتید و دانشجویان بالینی در کنگره ها و همایش ها ی سال1394 ردیف تاریخ ارایه در کنگره نوع ارایه زبان عنوان محل کنگره مشخصات کنگره همکاران ارایه دهنده  1 28/11/1394 پوستر فارسی بررسی ارتباط پوکی استخوان با خشکی دهان ...

کارگاه های برگزار شده سال 1393

کارگاه های برگزار شده سال 1393   ردیف عنوان کارگاه روز و ساعت مدرس تاریخ مکان 1 اصول و مقدمات روش تحقیق Part A: Getting started: the anatomy and physiology of clinical research Part B: Conceiving the research question and developing the study plan   سه ...

کارگاه های برگزار شده سال 1394

کارگاه های برگزار شده سال 1394 کارگاه های برگزار شده سال 1394 واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) ردیف عنوان کارگاه روز و ساعت تاریخ مدرس مکان تعداد شرکت کنندگان 1 روش تحقیق سه شنبه 13-15 03/06/1394 جناب آقای پژمان باقری سالن کنفرانس ...

سرفصل های کارگاه جستجوی منابع الکترونیک

سرفصل های کارگاه جستجوی منابع الکترونیک   ♦ معرفی انواع منابع الکترونیک ♦ معرفی منابع الکترونیک در دسترس دانشگاه و نحوه ی استفاده از این منابع خارج از محیط دانشگاه (off campus) ♦ آشنایی و معرفی کلی با روش های جستجوی منابع الکترونیک ♦ آشنایی با Google scholar و نحوه جستجوی مقالات در این ...