معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

معاونت تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

کارگاه نگارش و انتشار مقالات علمی ویژه اساتید و دانشجویان

کارگاه نگارش و انتشار مقالات علمی ویژه اساتید و دانشجویان کارگاه نگارش و انتشار مقالات علمی توسط استاد بزرگوار جناب آقای دکتر بهروز آستانه، سردبیر محترم مجله ی Iranian Journal of Medical Sciences و عضو محترم هیات تحریریه مجله BMJ، در دانشگاه علوم پزشکی فسا برگزار گردید. این کارگاه روز یکشنبه مورخ 9/3/1395 با ...

کارگاه نقد و داوری تخصصی مقالات ویژه اساتید و دانشجویان

کارگاه نقد و داوری تخصصی مقالات ویژه اساتید و دانشجویان کارگاه نقد و داوری تخصصی مقالات توسط استاد بزرگوار جناب آقای دکتر بهروز آستانه، سردبیر محترم مجله ی Iranian Journal of Medical Sciences و عضو محترم هیات تحریریه مجله BMJ، در دانشگاه علوم پزشکی فسا برگزار گردید. این کارگاه دو روزه از دوشنبه و سه شنبه 10 ...

مشارکت اساتید و دانشجویان بالینی در کنگره ها و همایش ها ی سال1394

مشارکت اساتید و دانشجویان بالینی در کنگره ها و همایش ها ی سال1394 مشارکت اساتید و دانشجویان بالینی در کنگره ها و همایش ها ی سال1394 ردیف تاریخ ارایه در کنگره نوع ارایه زبان عنوان محل کنگره مشخصات کنگره همکاران ارایه دهنده  1 28/11/1394 پوستر فارسی بررسی ارتباط پوکی استخوان با خشکی دهان ...

کارگاه های برگزار شده سال 1393

کارگاه های برگزار شده سال 1393   ردیف عنوان کارگاه روز و ساعت مدرس تاریخ مکان 1 اصول و مقدمات روش تحقیق Part A: Getting started: the anatomy and physiology of clinical research Part B: Conceiving the research question and developing the study plan   سه ...