معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

معاونت تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

سرفصل های کارگاه آموزش نرم افزار های مدیریت منابع

سرفصل های کارگاه آموزش نرم افزار های مدیریت منابع ♦ مرجع نگاری ♦ استناد چیست؟ ♦ تفاوت C&R ♦ معرفی EndNote X7 ♦ روش نصب نرم افزار ♦ چگونه یک کتابخانه شخصی بسازیم؟ ♦ ورود اطلاعات به نرم افزار ♦ جستجو در پایگاه اطلاعاتی/ ذخیره/ انتقال به کتابخانه شخصی ♦ آشنایی با نوار ابزار EndNote در محیط Word ...

آیین نامه استفاده از دوره فرصت مطالعاتی

آیین نامه استفاده از دوره فرصت مطالعاتی عنوان قانون: متن قانون: مقدمه(از آیین نامه ها) با استعانت از خداوند متعال و به منظور ایجاد فرصت لازم جهت بهره گیری اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و دانشكده ها و مؤسسات تحقیقات علوم پزشكی وابسته به وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكی از دستاوردهای ...

سرفصل های کارگاه Evidence Based Medicine

سرفصل های کارگاه Evidence Based Medicine  ♦ خیر مقدم و افتتاح کارگاه ♦ مقدمه و اهمیت پزشكی مبتنی بر شواهد PICO- Problem Intervention Comparison Outcome♦  ♦ كارگروهی PICO ♦ منابع طبابت بالینی مبتنی بر شواهد (5S) و شیوه های جستجو ♦ جستجوی شواهد در پایگاههای PubMed و كوكران ♦ كارگروهی بررسی ...

سرفصل های کارگاه تجاری سازی فناوری

سرفصل های کارگاه تجاری سازی فناوری ♦ ایده،خلاقیت وطرح کسب و کار ♦ تجزیه و تحلیل بازار و برنامه بازاریابی ♦ تکنیک های خلاقیت ♦ اهمیت تفکر و دنیای تغییرات ♦ مبانی خلاقیت ♦ تکنیکهای خلاقیت ♦ ایده یابی و شکار فرصت ها ♦ مبانی طرح کسب و کار ♦ استراتژی کسب و کار ♦ تجزیه وتحلیل بازار ...