معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

معاونت تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

کارگاه اخلاق در پژوهش

کارگاه اخلاق در پژوهش نام مدرس: دکتر مجتبی فرجام                                 تاریخ برگزاری کارگاه : 6/9/1396   Authorship Why Authorship matters Who is an author Non-Author contributors Mega Projects Order of authors How to prevent  conflict of interest Notes Acknowledgement Incorrect ...

کارگاه علم سنجی

کارگاه علم سنجی سرفصل های کارگاه   نام مدرس: جواد جمشیدی                        تاریخ برگزاری:20/06/1396   ♦ معرفی علم سنجی ♦ معرفی شاخص های علم سنجی ♦ معرفی نمایه نامه های استنادی ♦ معرفی برخی از نظام های رتبه بندی جهانی ♦ آشنایی با شبكه های اجتماعی و پروفایل های ...

سرفصل های کارگاه جستجوی منابع الکترونیک

سرفصل های کارگاه جستجوی منابع الکترونیک نام مدرس: دکتر رضا همایونفر               تاریخ برگزاری: 27/06/1396   ♦ آموزش جستجو در Google Scholar  Library portal Pereferences Basic search Advanced search Search results  creating e-mail alerts finding the full text of the resource ♦ ...

سرفصل کارگاه Endnote

سرفصل کارگاه Endnote ♦ درس یکم: آشنایی با نرم افزار و جستجو در پایگاه های اطلاعاتی آشنایی با مقالات در ژورنال های مختلف تعریف و بررسی کاربردهای نرم افزار در مقاله نویسی و پایان نامه آشنایی با پایگاه های اطلاعاتی داخلی و خارجی آشنایی با محیط نرم افزار  ♦ درس دوم: واردکردن ...