معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

معاونت تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

طرح های تحقیقاتی پایان یافته در سال 1394

طرح های تحقیقاتی پایان یافته در سال 1394   تاریخ اتمام طرح عنوان طرح 02/10/1394 A Cohort study of the association between number of pregnancy and risk of cardiovascular mortality among women in Golestan province, Iran 24/08/1394 Evaluation of the relation between serum ...

جلسات شورای پژوهشی سال 95

جلسات شورای پژوهشی سال 95 ♦ جلسه ی شورای پژوهشی روز یک شنبه مورخ  12/02/1395 1. طرح پژوهشی پایان نامه خانم مهسا قوی پیشه به راهنمایی سرکار خانم دکتر صفیه کوهنورد با عنوان: بررسی سطح سرمی آدیپونکتین در دو گروه بیماران مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک و سالم جهت غربالگری افراد ...

جلسات شورای پژوهشی سال 94

جلسات شورای پژوهشی سال 94   ♦ اولین جلسه ی شورای پژوهشی واحد توسعه تحقیقات بالینی در روز سه شنبه مورخ 3/4/93 برگزار گردید. جلسه ی شورای پژوهشی مورخ 03/04/1393 با حضور اعضای محترم شورای پژوهشی واحد تشکیل گردید و طرح تحقیقاتی با عنوان: کارآزمایی بالینی مقایسه اثرات درمانی تزریق ...

کارگاه تجزیه و تحلیل آماری داده های پژوهشی

 کارگاه تجزیه و تحلیل آماری داده های پژوهشی  نام مدرس: دکتر عزیزاله دهقان                            تاریخ برگزاری کارگاه: 11/9/1396            سرفصل های کارگاه : ♦ معرفی انواع متغیرها ♦ ورود داده ها به نرم افزار SPSS ♦ آماده سازی داده ها جهت آنالیز ♦ انجام آزمون‌های فرضیه آماری با SPSS ♦ ...