معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

معاونت تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

کد اخلاق مصوبه

تاریخ تصویب در کمیته اخلاق

مجریان

عنوان طرح

کد طرح

ردیف

IR.FUMS.REC.1399.001

۱۳۹۹/۱/۱۱دکتر مصطفی بیژنیبررسی ویژگی های اپیدمیولوژی ، بالینی و رادیولوژیک بیماران مبتلا و مشکوک به کرونا ویروس ( کووید 19 ( در بیمارستان ولی عصر فسا 1399

97546

1

IR.FUMS.REC.1399.002

۱۳۹۹/۱/۱۱دکتر یوسف غلامپورمقایسه میزان اثر بخشی پروتکل درمان دارویی کرونا ویروس با مصرف توام قرص خوراکی لوامیزول و اسپری فورموترول+بودزوناید با رژیم دارویی استانداردملی

97548

2

IR.FUMS.REC.1399.003

۱۳۹۹/۱/۳0حجت اله نجفیتشخیص نادرست کووید 19به علت علائم غیرمعمول: گزارش مورد

97569

3

IR.FUMS.REC.1399.004

۱۳۹۹/۱/۳0دکتر جلال کریمیتعیین تاثیر آزمون پوستی مانتو (PPD) بر روند بهبودی بیماران مبتلا به کوید 19 در بیماران مبتلا به این بیماری در شهرستان فسا 1399

97560

4

IR.FUMS.REC.1399.005

۱۳۹۹/۱/۳0دکتر شیرین محمودیآنالیز بیوانفورماتیکی پروتئین اسپایک SARS-Corona Virus-2 ، همولوژی مدلینگ و داکینگ مولکولی با سلول های میزبان

97568

5

IR.FUMS.REC.1399.006

۱۳۹۹/۱/۳0دکتر زهرا پورمنتصریتشخیص اولیه بیماری تنفسی COVID-19 بر اساس سواب مقعدی و خلط: گزارش موردی در ایران

97564

6

IR.FUMS.REC.1399.007

۱۳۹۹/۱/۳0

دکتر زهرا پورمنتصریهمزمانی بیماری کرونا و آنفولانزا (H1N1): گزارش موردی در ایران

97562

7

IR.FUMS.REC.1399.008

۱۳۹۹/۱/۳0دکتر یاسر منصوریمقایسه بیان ژن ACE2 و مطالعه‌ی‌ همبستگی پلی‌مورفیسم‌های rs2285666 و rs2074192 در مبتلایان به COVID-19 با علائم خفیف تا متوسط و بیماران با علایم شدید و نقص تنفسی پیشرونده

97559

8

IR.FUMS.REC.1399.010

۱۳۹۹/۱/۳0دکتر  یاسر منصوریارزیابی تفاوت ژنتیکی و آنالیز فیلوژنتیکی کووید 19

97554

9

IR.FUMS.REC.1399.011

۱۳۹۹/۱/۳0دکتر مهران صیادیتولید کیت های تشخیص سریع ویروس Covid19

97547

10

IR.FUMS.REC.1399.012

۱۳۹۹/۱/۳۰دکتر شهناز کریمیتبیین تجارب زیسته مدیران ارشد مراکز بهداشت درمان از مدیریت بحران بیماری کووید 19 : یک مطالعه پدیدار شناسی

97540

11

IR.FUMS.REC.1399.013

۱۳۹۹/۱/۳۰دکتر مریم کاظمیبررسی عوامل موثر در زمان مرگ و نیاز به مراقبت های ویژه در بیماران مبتلا به COVID19 در ایران

97536

12

IR.FUMS.REC.1399.014

۱۳۹۹/۱/۳۰ادیب ولی بیگیبررسی تاثیر مداخلات روانی-آموزشی به روش چند رسانه ای و پیگیری تلفنی بر میزان استرس ادراک شده و تاب آوری بیماران مبتلا به بیماری کرونا بستری شده در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز

97535

13

IR.FUMS.REC.1399.015

۱۳۹۹/۱/۳۰سهیلا راهنوردبررسی ارتباط تاب آوری و خودکارآمدی با درک از بیماری در بیماران دیابتی نوع دو مراجعه کننده به کلینیک دیابت فسا و شیراز در سال 1399

97534

14

IR.FUMS.REC.1399.016

۱۳۹۹/۱/۳۰سپیده صیادی پوردو معادله جدید برای پیش بینی چربی بدن در یک جمعیت ایرانی: مطالعه مقطعی در جمعیت کوهورت فسا

97529

15

IR.FUMS.REC.1399.017

۱۳۹۹/۱/۳۰رویا مهدی زادهبررسی ارتباط تاب آوری با خودکارآمدی و کیفیت زندگی در بیماران بستری در بخش سوختگی

97527

16

IR.FUMS.REC.1399.018

۱۳۹۹/۱/۳۰دکتر مریم کاظمیبررسی اثر سبد تغذیه ای بر شاخص های سلامت مادر و نوزاد در خانمهای باردار با وضعیت اقتصادی پایین

97473

17

IR.FUMS.REC.1399.019

۱۳۹۹/۱/۳۰محمد حسین یزدان پناهبررسی ارتباط فاصله QT و ریسک ده ساله بیماری های قلبی فرامینگهام در داده کوهورت فسا

97458

18

IR.FUMS.REC.1399.020

۱۳۹۹/۱/۳۰علی خرمندارنقش انواع مزاج در اثر بخشی بالینی داروی فروزماید در بیماران مبتلا به پرفشاری خون مراجعه کننده به بیمارستان ولیعصر فسا

97222

19

IR.FUMS.REC.1399.021

۱۳۹۹/۱/۳۰فاطمه کشاورزی ارشدیبررسی سندرم متابولیک در افراد مبتلا به ویتیلیگو درفسا

97158

20

IR.FUMS.REC.1399.022

۱۳۹۹/۱/۳۰فاطمه کشتکاربررسی نقطه تغییراسکور هیرسوتیسم براساس ریسک فاکتورهای قلبی

97130

21

IR.FUMS.REC.1399.023

۱۳۹۹/۲/۹دکتر جلال کریمیترومبوز عروقی وسیع در کیس سندروم حاد تنفسی coronavirus-2

97566

22

IR.FUMS.REC.1399.024

۱۳۹۹/۲/۹دکتر علی قنبری اسدشناسایی همزمان عفونت های تنفسی ایجاد شده توسط سه ویروس تنفسی respiratory syncytial virus(RSV) ، covid-19 و Influenza با استفاده از روش حساس و سریع Multiplex Real-time PCR PCR

97571

23

IR.FUMS.REC.1399.025

۱۳۹۹/۲/۹دکتر یاسر منصوری"بررسی تعیین سطوح بیان LncRNA های Giver ، ALT1، Lnc-Ang362، و Meg3 درگیر در تنظیم آنژیوتانسین نوع دو و آنزیم مبدل آنژیوتانسین نوع دو در افراد مبتلا به عفونت COVID-19 و تعیین ارتباط آنها با ویژگی های فیزیوپاتولوژی بیماران"

97570

24

IR.FUMS.REC.1399.026

۱۳۹۹/۲/۹دکتر یاسر منصوریبررسی اهمیت بالینی بیان( Vault RNA (vtRNA های vtRNA1-1، vtRNA1-2، vtRNA1-3 و vtRNA2-1 انسانی با نقش تقویت کننده تکثیر ویروسی در افراد مبتلا به عفونت COVID-19

97563

25

IR.FUMS.REC.1399.027

۱۳۹۹/۲/۱۶دکتر مصطفی بیژنیتنگنا های اخلاقی پرسنل فوریت های پزشکی در صحنه: مطالعه کیفی ( تحلیل محتوا)

97519

26

IR.FUMS.REC.1399.031

دکتر محمود اوصانلوبهینه سازی نانوذرات کیتوزان حاوی اسانس دارچین به عنوان یک لاروکش سبز با استفاده از روش سطح-پاسخ

97502

27

IR.FUMS.REC.1399.035

۱۳۹۹/۲/۱۶دکتر علی قنبری اسدشناسائی و ارزیابی مولکولی اینتگرونها ، در اشرشیاکلی انتروتوکسیژنیک

97426

28

IR.FUMS.REC.1399.036

۱۳۹۹/۲/۱۶حجت اله نجفیمقایسه پیامدهای سکته قلبی در بیماران منتقل شده به بیمارستان به وسیله اورژانس پیش بیمارستانی با بیماران منتقل شده به روش های دیگر در شهرستان فسا1397-1395

97385

29

IR.FUMS.REC.1399.038

۱۳۹۹/۳/۳دکتر یاسر منصوریمطالعه‌ی‌ همبستگی پلی‌مورفیسم‌های rs1800450 و rs7096206 در ژن MBL و پلی مورفیسم rs1024611 در ژن CCL2 در مبتلایان به COVID-19 و افراد کنترل سالم

99020

30

IR.FUMS.REC.1399.039

۱۳۹۹/۳/۳دکتر فرزانه مدرسیبررسی میزان اضطراب سلامت و تعیین عوامل مرتبط با آن در دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی ایران در جریان همه گیری کوید-19

99017

31

IR.FUMS.REC.1399.041

۱۳۹۹/۳/۳دکتر علی قنبری اسدارزیابی نانوبیوسنسور به منظور تشخیص ویروس COVID-19 در نمونه های بالینی با استفاده از نانو ذرات

97582

32

IR.FUMS.REC.1399.042

۱۳۹۹/۳/۳دکتر مجید نقدیتاثیر بسته های آموزشی مراقبت معنوی و روانی بر خانوارهای دارای فرد مبتلا به کرونا ویروس در محلات فسا

97576

33

IR.FUMS.REC.1399.045

۱۳۹۹/۳/۳زهرا خیالیبررسی نقش حمایت اجتماعی در کنترل اضطراب بیماری کرونا در سالمندان مبتلا به دیابت شهر فسا

97542

34

IR.FUMS.REC.1399.046

1399/3/13

دکتر مریم کاظمیبررسی اثرات اپیدمی کوید 19 بر فعالیت حرفه ای پزشکان ایرانی

99039

35

IR.FUMS.REC.1399.047

1399/3/13

دکتر امیر رضا خدامانبررسی رابطه سازگاری اجتماعی و هوش معنوی با پدیدارشناختی خودکشی در شهرستان فسا

99022

36

IR.FUMS.REC.1399.048

۱۳۹۹/۳/۱۷محمد قائدیبررسی ارتباط افسردگی، استرس و اضطراب با کیفیت زندگی در دانشجویان خوابگاهی دانشگاه علوم پزشکی فسا در سال 1399

99018

37

IR.FUMS.REC.1399.049

۱۳۹۹/۳/۱۷مهدی شرفیمقایسه توانایی تشخیص بیماری کرونا توسط روشهای تشخیصی موجوددر بیماران مبتلا به کرونا شهرستان فسا,1399

97567

38

IR.FUMS.REC.1399.050

۱۳۹۹/۳/۱۷ادیب ولی بیگیبررسی نقش سیستم های شناختی در قضاوت های اخلاقی بر اساس نظریه‌های شهودگرایی اجتماعی و سیستم های فکری دوگانه

97543

39

IR.FUMS.REC.1399.052

۱۳۹۹/۳/۱۷دکتر  یاسر منصوریبررسی ارتباط بین پلی مورفیسم های تک نوکلئوتیدی در MicroRNA های MiR-100(RS543412) و MiR-506(RS5905008) با مقادیر CBC در مواجهه شغلی با ترکیبات BTEX

97526

40

IR.FUMS.REC.1399.053

۱۳۹۹/۳/۱۷دکتر مصطفی بیژنیبررسی دیدگاه دانشجویان ، پرستاران و اساتید پرستاری در رابطه با ارزش های حرفه ای : یک مطالعه مقایسه ای

97496

41

IR.FUMS.REC.1399.054

۱۳۹۹/۳/۱۷دکتر شمسی نورپیشهبررسی یافته های هیستو پاتولوژی و استریولوژی طحال و کبد هامسترهای آلوده به لیشمانیا ماژور تخفیف حدت یافته

97402

42

IR.FUMS.REC.1399.055

۱۳۹۹/۳/۱۷دکتر عزیزاله دهقانبررسی ارتباط فشارخون بالا و استئوپورز در جمعیت کوهورت فسا

97391

43

IR.FUMS.REC.1399.056

۱۳۹۹/۳/۲۶دکتر یوسف غلامپورتشخیص زودهنگام بیماران مبتلا به COVID19 توسط بررسی تصاویر سی تی اسکن با متد شبکه کپسولی هوش مصنوعی

99030

44

IR.FUMS.REC.1399.057

۱۳۹۹/۳/۳۱دکتر یوسف غلامپورمطالعات مشاهده ای سیتومورفولوژیک از نمونه های خلط سینه و نازوفارینکس بیماران مبتلا به کویید 19

99019

45

IR.FUMS.REC.1399.058

۱۳۹۹/۳/۳۱دکتر فرزانه مدرسیبررسی ارتباط میزان کنترل قند با افسردگی در بیماران مبتلا به دیابت در شهرستان فسا

97575

46

IR.FUMS.REC.1399.059

۱۳۹۹/۳/۳۱دکتر مریم زحمت کشانبهره گیری از تکنیک های داده کاوی برروی داده های بیماران مبتلا به ویروس کرونای جدید به منظور کشف روابط عوامل تاثیر گذار در بهبود و بقا

97561

47

IR.FUMS.REC.1399.061

۱۳۹۹/۳/۳۱دکتر مهران صیادیتاثیر شرایط تخمیر (دما و زمان) و نوع خمیر مایه (لاکتوباسیلوس پلانتاروم و لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس) بر میزان اسید فایتیک، اکریل آمید، دهیدروآلانین و لیزینو آلانین در نان سنگک

97510

48

IR.FUMS.REC.1399.065

۱۳۹۹/۴/۲۱دکتر مهدی امیرخانیارزیابی میزان ایمنی بیمارستان های آموزشی- درمانی فسا بر اساس الگوی سازمان بهداشت جهانی(WHO)، در سال 1399

97580

49

IR.FUMS.REC.1399.067

۱۳۹۹/۴/۲۱دکتر محمد آریابررسی الگو و امنیت غذایی در بیماران مبتلا به COVID-19 در جمعیت تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی فسا

99021

50

IR.FUMS.REC.1399.068

۱۳۹۹/۴/۲۱زهرا خیالیبررسی ارتباط سواد سلامت و اضطراب بیماری کووید 19 در بزرگسالان شهر فسا

99035

51

IR.FUMS.REC.1399.070

۱۳۹۹/۴/۲۴دکتر احمدرضا پرهیزکاربررسی اثر ترکیب درمان با لیزر فرکسل ۱۵۵۰ نانومتر و پماد جلدی سینا آمفولیش در درمان لیشمانیوز جلدی

97503

52

IR.FUMS.REC.1399.071

۱۳۹۹/۵/۱۹دکتر زهرا پورمنتصریبیماری COVID-19 به عنوان دلیل التهاب تیروئید تحت حاد: گزارش موردی

99058

53

IR.FUMS.REC.1399.073

۱۳۹۹/۵/۱۹دکتر مهران صیادیاثرات پوشش خوراکی کیتوزان حاوی عصاره زرشک و اسانس پونه وحشی به تنهایی و در ترکیب با هم بر ویژگی‌های باکتریایی، شیمیایی و حسی گوشت بوقلمون بسته‌بندی شده به روش اتمسفر اصلاح شده

99029

54

IR.FUMS.REC.1399.075

۱۳۹۹/۵/۱۹دکتر بهنوش میلاد پوراندازه گیری ویتامین D و بررسی میزان بیان رسپتور آن در بیماران مبتلا به کرونا ویروس COVID-19

97555

55

IR.FUMS.REC.1399.076

۱۳۹۹/۵/۱۹دکتر مهران صیادیبررسی تاثیر فراصوت و یون کلسیم بر فعالیت آلفا آمیلاز

97513

56

IR.FUMS.REC.1399.081

۱۳۹۹/۵/۲۵دکتر محمد هاشم هاشم پوربررسی فیتوشیمی و عملکرد زیست‌شناختی لیکوپن: یک مطالعه مروری

99077

57

IR.FUMS.REC.1399.082

۱۳۹۹/۵/۲۵دکتر الهام زارع نژادسنتز کمپلکس شیفت باز حاوی فلز مس به عنوان کاتالیست هتروژن جدید : بررسی تجربی (سنتز مشتقات تری ازولی) ، بررسی خواص تئوری ، خواص بیولوژیکی و مطالعات داکینگ

99073

58

IR.FUMS.REC.1399.088

۱۳۹۹/۵/۲۵دکتر الهام زارع نژادسنتز برخی از مشتقات جدید1و2و3 تری ازولیل حاوی مترو نیدازول و ارزیابی فعالیت ضد لیشمانیا

99005

59

IR.FUMS.REC.1399.089

۱۳۹۹/۵/۲۵دکتر مصطفی بیژنیبررسی نوع داروی فشار خون تجویز شده توسط پزشکان عمومی و میزان هم خوانی آن با گایدلاین های جدید فشارخون

97497

60

IR.FUMS.REC.1399.091

۱۳۹۹/۵/۲۵دکتر فرزانه مدرسیبررسی ارتباط میزان کنترل قند با اضطراب در بیماران مبتلا به دیابت در شهرستان فسا

97574

61

IR.FUMS.REC.1399.092

۱۳۹۹/۶/۵دکتر الهام زارع نژادسنتز دارویی رمدسیویر به عنوان موثرترین درمان دارویی برای بیماری کوید -19 (مقاله مروری)

99085

62

IR.FUMS.REC.1399.093

۱۳۹۹/۶/۵دکتر مصطفی بیژنیپیامدهای بارداری و تظاهرات بالینی بیماری کووید-19 در زنان بارداردر جنوب استان فارس1399

99083

63

IR.FUMS.REC.1399.095

۱۳۹۹/۶/۵دکتر الهام زارع نژادمروری بر سنتز و خواص بیولوژیکی پیریمیدینها و هیبریدای انها با تمرکز بر روی خواص فارماکولوژی انها (مقاله مروری)

99078

64

IR.FUMS.REC.1399.098

۱۳۹۹/۶/۲۳دکتر مصطفی بیژنیبررسی ارتباط بین شجاعت اخلاقی و حساسیت اخلاقی با مراقبت ایمن در پرستاران بخش مراقبت های ویژه

99098

65

IR.FUMS.REC.1399.099

۱۳۹۹/۶/۲۳دکتر محمود اوصانلوطراحی و توسعه اپتا سنسورالکتروشیمیایی برپایه نانوفیبر های کربنی جهت تشخیص ویروس COVID-19

99075

66

IR.FUMS.REC.1399.100

۱۳۹۹/۶/۲۳دکتر یوسف غلامپورسامانه ثبت بیماران مبتلا به کوید19 در شهرستان فسا

99061

67

IR.FUMS.REC.1399.101

۱۳۹۹/۷/۵پریسا ثابت سروستانیبررسی ارتباط بین سبک های رهبری و سلامت روان محیط کار در میان پرستاران شاغل در بیمارستان های فسا، شیراز، استهبان، یاسوج

97250

68

IR.FUMS.REC.1399.103

۱۳۹۹/۷/۵دکتر الهام زارع نژادبررسی هیستوپاتولوژِیک اثر عصاره گیاه شاخ بزی بر ترمیم سوختگی درجه دو در رت توسط میکروسکوپ نوری

99093

69

IR.FUMS.REC.1399.106

۱۳۹۹/۷/۵فاطمه سادات رهنمابررسی آگاهی، نگرش و عملکرد زنان نسبت به خشونت خانگی در دوران خانه نشینی اپیدمی کرونا در شهرستان فسا در سال 1399

97573

70

IR.FUMS.REC.1399.107

۱۳۹۹/۷/۲۷دکتر مهران صیادیبررسی مدل کینتیک و ترمودینامیک جذب رنگدانه ها و فلزات سنگین در رنگبری روغن سویا به کمک امواج فراصوت روی خاک رنگبر بنتونیت

99115

71

IR.FUMS.REC.1399.108

۱۳۹۹/۷/۲۷مهدی شرفیبررسی دوره کمون برای بیماریcovid-19:یک سیستماتیک ریویو و متاآنالیز

99110

72

IR.FUMS.REC.1399.111

۱۳۹۹/۷/۲۷دکتر مصطفی بیژنیسامانه ثبت تروما در بیمارستان ولی عصر فسا

99092

73

IR.FUMS.REC.1399.112

۱۳۹۹/۷/۲۷علی اکبر رشیدیبررسی مشکلات و موانع انجام فریضه نماز در بیماران بستری بیمارستان حضرت ولی عصر(عج) شهرستان فسا در سال 99

99089

74

IR.FUMS.REC.1399.113

۱۳۹۹/۷/۲۷محمد رضا آتش زربررسی تاثیر اگزوزوم های مشتق از رده سلولیB16F10در القا پاسخ سرکوب کنندگی ایمنی در سلول های بنیادی

99086

75

IR.FUMS.REC.1399.114

۱۳۹۹/۷/۲۷دکتر آمنه نعمت الهیاثرات پوشش خوراکی کیتوزان غنی شده با عصاره دانه انگور و اسانس مرزنجوش بر ویژگی‌های باکتریایی، شیمیایی و حسی گوشت بوقلمون

99084

76

IR.FUMS.REC.1399.115

۱۳۹۹/۷/۲۷سید تورج خضراییبررسی ارتباط اختلالات اسکلتی عضلانی با پوسچر کاری، بار کاری و میزان روشنایی در محیط کار بهورزان معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی فسا در سال 1399

99065

77

IR.FUMS.REC.1399.116

۱۳۹۹/۷/۲۷دکتر سهراب نجفی پوربررسی اثر ضدالتهابی عصاره پلی‌فلاونوئید اندام هوایی گیاه حنا(Lawsonia inermis)در رده سلولیRaw264.7 و مدل موشی آتوپیک درماتیت

99107

78

IR.FUMS.REC.1399.117

۱۳۹۹/۷/۲۷دکتر سهراب نجفی پوربررسی اثر ضدالتهابی عصاره پلی‌فلاونوئید برگ گیاه بنه در رده سلولیRaw264.7 و مدل موشی آتوپیک درماتیت

97255

79

IR.FUMS.REC.1399.119

۱۳۹۹/۸/۳زهرا خیالیبررسی تأثیر برنامه آموزشی همتاراهبر بر آگاهی و توان خود مراقبتی سالمندان مبتلا به دیابت شهر فسا

97498

80