معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

معاونت تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

 

کارگاه آشنایی با برنامه ثبت بیماری ها روز دوشنبه مورخ 14 بهمن ماه 1398 در سالن آمفی تئاتر بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) فسا با تدریس دکتر مجتبی فرجام؛ معاون محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی فسا برگزار گردید. در این کارگاه که با مشارکت دبیرخانه ثبت بیماری های دانشگاه برگزار شد، مطالبی در زمینه چگونگی ایجاد یک سامانه جدید ثبت بیماری و نحوه استفاده از داده های ثبتی در پژوهش های بالینی پرداخته شد. در پایان کارگاه آقای دکتر گوهری نیا؛ معاون محترم پژوهشی بیمارستان ولیعصر ضمن تشویق دانشجویان به انتخاب پایان نامه هایی با محوریت داده های موجود در سامانه های ثبتی فعال دانشگاه، بر حمایت های مالی و مشاوره ای از این گونه طرح ها توسط واحد توسعه تحقیقات بالینی تأکید نمودند.

اسلاید آموزشی کارگاه