معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

معاونت تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

تاریخ انتشار:97/11/9 

 

نظام نوین اطلاعات پژوهش های پزشکی ایران که در اختصار (نوپا) نامیده میشود شامل 12 سامانه اطلاعاتی است که 12 خدمت نوین پژوهشی را در اختیار پژوهشگران کشور قرار میدهد. مرکز کاکرین ایران با همکاری مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، نهادینه شدن این نظام اطلاعاتی را در پژوهش نظام سلامت کشور دنبال می کنند. با هدف آموزش، ترویج،  استفاده و فراگیرشدن بهره برداری مؤثر از این نظام جامع اطلاعاتی و استفاده از آن در مرورهای ساختارمند، کارگاه آشنایی با ابزارهای پژوهش و نظام نوین اطلاعات پژوهش های پزشکی ایران (نوپا)، در دانشگاه علوم پزشکی فسا با تدریس جناب دکتر پیام کبیری ، رئیس مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت روز چهارشنبه مورخ 3/11/1397 در سالن روز بهان دانشگاه جهت اساتید پایه و در سالن اجتماعات بیمارستان ولی عصر (عج) جهت اساتید بالینی برگزار گردید . این کارگاه  به منظور آشنایی با سامانه های محلی پژوهش های علوم پزشکی و سلامت کشور و نحوه جستجو در این سامانه ها در راستای انجام یک جستجوی حساس و دقیق برای انجام یک مرور ساختارمند برگزار گردید.

 

سرفصل های کارگاه

مطالب آموزشی 1