معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

معاونت تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

 

ردیف

مشخصات کنگره

محل کنگره

عنوان مقاله

همکاران

ارائه دهنده

نوع ارائه

تاریخ ارائه در کنگره

1

ششمین کنگره تحقیقات دانشجویی شبکه همکار جنوب

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مروری بر مقامات دارویی و درمان بیماریهای عفونی کاندیدایی

علی اثنی عشری

زهرا ایستاده

روژان بیگیان

هانیه حشمتی

مرتضی رجبیپوستر

08/05/1395

2

اولین کنگره کشوری دانشجویی کنترل بیماریهای غیرواگیر

دانشگاه علوم پزشکی فسا

بررسی آگاهی-نگرش و عملکرد در مورد مصرف قطره آهن در مادران دارای شیرخوار6-24 ماهه مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان فسا در سال 1394

زهرا ملکی

طاهره غلامی

مصطفی دیانتی نسب

زهرا اکبرزاده

سمیه صف دار

زهرا ملکیسخنرانی

08/05/1395

3

اولین کنگره کشوری دانشجویی کنترل بیماریهای غیرواگیر

دانشگاه علوم پزشکی فسا

بررسی عوامل موثر در بروز انواع مسمویت ها در شهرستان فسا طی سال های 1393-1394

زهرا ملکی

سعیده جعفرزاده

سمیه صف دار

فرزانه مباشری

زهرا ملکیپوستر

08/05/1395

4

اولین کنگره بین المللی اپیدمیولوژی بالینی

دانشگاه علوم پزشکی ایلام

بررسی میزان شیوع کوتاه قدی تغذیه ای و برخی عوامل موثر بر آن در دانش آموزان ابتدایی شهرستان فسا در سال 1394

رضا همایونفر

مهدی عبدی

علی خانی جیحونی

زهرا ملکی

سعیده زارعی کوشکقاضی

زهرا اکبرزاده

سمیه صف دارزهرا ملکی

پوستر

10/02/1395

5

اولین کنگره کشوری دانشجویی کنترل بیماریهای غیرواگیر

دانشگاه علوم پزشکی فسا

بررسی میزان عفونت بعد از سزارین در زنان باردار مراجعه کننده به بیمارستان ولی عصر فسا 1393

زهرا اکبرزاده

زهرا مرادی

مهدی شرفی

زهرا اکبرزادهپوستر

08/05/1395

6

ششمین کنگره تحقیقات دانشجویی شبکه همکار جنوب

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مقایسه باکتری های پاتوژن در تلفن های همراه لمسی و صفحه کلیدی

محمدحسین یزدان پناه

سالار حسین پور

غزال غزنوی

زهرا تابش

سیده سارا مرتضوی

طیبه رحیمی

سیده خدیجه موسوی خواه

سهراب نجفی پور

نجمه نامدار

سیده خدیجه موسوی خواهسخنرانی

08/05/1395

7

ششمین کنگره تحقیقات دانشجویی شبکه همکار جنوب

دانشگاه علوم پزشکی فسا

شیوع بیماری اختلالات خوردن و عوامل موثر بر آن در دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی فسا در سال 1394

مریم کریمپور

سالار حسین پور

رضا همایونفر

سمانه عابدینی

محمد صالحی

مریم کریمپورسخنرانی

08/05/1395

8

ششمین کنگره تحقیقات دانشجویی شبکه همکار جنوب

دانشگاه علوم پزشکی فسا

خواص گیاهان ذکر شده در آیه 61 سوره بقره

رضا علیپور

علی اثنی عشری

محمد نجاتی

شهاب مجیدیپوستر

08/05/1395

9

ششمین کنگره تحقیقات دانشجویی شبکه همکار جنوب

دانشگاه علوم پزشکی فسا

بررسی شیوع سوء تغذیه و برخی عوامل موثر در سوء تغذیه در دانش آموزان مدارس ابتدایی شهرستان فسا در سال 1394

مهدی عبدی تهنه

احمدرضا مرتضوی

سعیده مکارم نیا

علی خانی جیحونی

رضا همایونفر

عزیزاله دهقان

احمدرضا مرتضویسخنرانی

08/05/1395

10

ششمین کنگره تحقیقات دانشجویی شبکه همکار جنوب

دانشگاه علوم پزشکی فسا

بررسی فراوانی و علل تاثیرگذار بر صدمات سرسوزن و اجسام نوک تیز در پرسنل درمانی شهر فسا در سال 1394

احمدرضا مرتضوی

مجید نجفی کلیانی

احمدرضا مرتضویپوستر

08/05/1395

11

اولین کنگره کشوری دانشجویی کنترل بیماریهای غیرواگیر

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مقایسه میزان رضایت بیماران از آموزش به وسیله پزشکان و پرستاران در بیمارستانهای شهر فسا

محمدطاها سهیلی

ژیلا فریدونی

راحله ثابت سروستانی

غلامرضا حریری

سید امین کوهپایه

فرزانه مباشری

محسن نورایی

الهه غضنفری

محسن نوراییپوستر

08/05/1395

12

اولین کنگره کشوری دانشجویی کنترل بیماریهای غیرواگیر

دانشگاه علوم پزشکی فسا

بررسی میزان رضایت بیماران از آموزش به وسیله پرستاران خود در بیمارستان های شهر فسا

محمدطاها سهیلی

ژیلا فریدونی

راحله ثابت سروستانی

غلامرضا حریری

سید امین کوهپایه

فرزانه مباشری

محسن نورایی

الهه غضنفری

محمدطاها سهیلیپوستر

08/05/1395

13

اولین کنگره بین المللی اپیدمیولوژی بالینی

دانشگاه علوم پزشکی ایلام

ارزیابی سلامت تغذیه ای کودکان دبستانی شهرستان فسا، در سال 1394

رضا همایونفر

مهدی عبدی

علی خانی جیحونی

زهرا اکبرزاده

سعیده زارعی کوشکقاضی

زهرا ملکی

سمیه صف دارزهرا اکبرزاده

پوستر

10/02/1395

14

پنجمین کنگره بین المللی انجمن نفرولوژی کودکان ایران

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

تعیین میزان افت هموگلوبین بعد از عمل درون مجرایی پروستات در بیماران دارای بزرگی خوش خیم پروستات با فشارخون بالا و مقایسه آن با بیماران دارای فشارخون طبیعی

سالار حسین پور

کیومرث ایزدپناه

سارا رمضان پور

امیررضا نیک منش

مریم افشاری

امیررضا نیک منش

سخنرانی

17/02/1395

15

هفدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران

دانشگاه علوم پزشکی تهران

Isolation and Identification of Bacteria on Mobile Phones in Fasa

محمدحسین یزدان پناه

سالار حسین پور

غزال غزنوی

زهرا تابش

نجمه نامدار

محمدحسین یزدان پناهپوستر

02/06/1395

16

هفدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران

دانشگاه علوم پزشکی تهران

Comparison Between Bacterial on Touch-Screen and Keypad Mobile Phones

محمدحسین یزدان پناه

سالار حسین پور

غزال غزنوی

زهرا تابش

سهراب نجفی پور

زهرا تابشپوستر

02/06/1395

17

دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره تغذیه ایران

دانشگاه علوم پزشکی تهران

Lipid Profiles as an Actor for Osteoporosis

محمدحسین یزدان پناه

سعید استادی

عزیزاله دهقان

الهام احرام پوش

رضا همایونفرمحمدحسین یزدان پناهپوستر

17/06/1395

18

دهمین کنگره دانش اعتیاد

دانشگاه علوم پزشکی ایران

Effect of Family-Centered Empowerment Model Based Education Program on Quality of Life in Methamphetamine Users and Their Families

افسانه قاسمی

زهره ماکولاتی

افشان قاسمی

علی خانی جیحونی

سید امین کوهپایه

افسانه قاسمی

سخنرانی

24/06/1395

19

دهمین کنگره دانش اعتیاد

دانشگاه علوم پزشکی ایران

Effect of Empowerment Based Intervention Program on Promoting Knowledge about Self Care Among Women Addict and Their Families Compare with non-Women Addicts

افسانه قاسمی

زهره ماکولاتی

افشان قاسمی

علی خانی جیحونی

سید امین کوهپایه

افسانه قاسمی

پوستر

24/06/1395

20

هفدهمین کنگره پژوهشی سالانه دانشجویان علوم پزشکی کشور

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

جداسازی و شناسایی باکتری های پاتوژن سطح تلفن همراه در شهرستان فسا

محمدحسین یزدان پناه

سالار حسین پور

غزال غزنوی

زهرا تابش

سیده سارا مرتضوی

طیبه رحیمی

سیده خدیجه موسوی خواه

نجمه نامدار

سهراب نجفی پور

محمدحسین یزدان پناهپوستر

18/06/1395

21

هفدهمین کنگره پژوهشی سالانه دانشجویان علوم پزشکی کشور

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

شیوع دیابت تشخیص داده نشده در جمعیت تحت پوشش کوهورت ملی ایران شاخه فسا

محمد پرخواه

احسان بهرامعلی

مجتبی فرجام

مهدی شرفی

ساغر وجدی

محمد پرخواه

پوستر

18/06/1395

22

هفدهمین کنگره پژوهشی سالانه دانشجویان علوم پزشکی کشور

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

بررسی خطر ابتلا به بیماری های قلبی در جمعیت تحت پوشش کوهورت ملی ایران شاخه فسا به وسیله معیار فرامینگهام

محمد پرخواه

احسان بهرامعلی

رضا همایونفر

زهرا امیری

شادان شیرازی زاده مهربانمحمد پرخواهپوستر

18/06/1395

23

هفدهمین کنگره پژوهشی سالانه دانشجویان علوم پزشکی کشور

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

شیوع دیابت حاملگی و بررسی قندخون ناشتا در جمعیت تحت پوشش کوهورت ملی ایران شاخه شهرستان فسا

ساغر وجدی

محمد پرخواه

احسان بهرامعلی

مجتبی فرجام

مهدی شرفیساغر وجدی

پوستر

18/06/1395

24

هفدهمین کنگره پژوهشی سالانه دانشجویان علوم پزشکی کشور

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

The Survey of Osteoporosis Preventive Behaviors in Women: Application Health Belief Model and Social Cognitive Theory

زهرا تابش

امیرعباس خوشبویی

علی خانی جیحونیزهرا تابش

پوستر

18/06/1395

25

دومین همایش بین المللی ارگونومی ایران

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

تاثیر ابعاد استرس شغلی بر اختلالات اسکلتی عضلانی بانکداران شهر فسا

سعیده زارعی کوشک قاضی

طاهره غلامی

فرزانه مباشری

سعیده زارعی کوشک قاضیپوستر

29/07/1395

26

دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره تغذیه ایران

دانشگاه علوم پزشکی تهران

An Easy Approach to Calculating Estimated Daily Fat and Sugar Requirements

سارا اسدی

صفورا محبی

زینب همت دار

مرضیه اکبرزادهسارا اسدیسخنرانی

17/06/1395

27

دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره تغذیه ایران

دانشگاه علوم پزشکی تهران

Effect of L-Arginine Supplementation on Glucose Metabolism and Lipid Profiles in Patients with Type 2 Diabetes: A Double-Blind Randomized Clinical Trial

سارا اسدی

حسن مظفری خسروی

محمدمهدی نقی زاده

مرضیه اکبرزادهسارا اسدیپوستر

17/06/1395

28

ششمین همایش سراسری راهکارهای ارتقای سلامت و چالش ها

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

اثربخشی مداخله آموزشی مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی در ارتقای رفتار غربالگری سرطان دهانه رحم زنان شهر فسا

زهرا خیالی

راضیه اسدی

افسانه قاسمی

علی خانی جیحونی

زهرا خیالی

پوستر

05/09/1395

29

ششمین همایش سراسری راهکارهای ارتقای سلامت و چالش ها

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

تاثیر برنامه آموزشی بر خودتنظیمی فشارخون در بیماران مبتلا به پرفشاری خون با استفاده از مدل اعتقاد بهداشتی در شیراز، 1395

علی خانی جیحونی

سیدمنصور کشفی

علیرضا شریفی

زهرا خیالی

علی خانی جیحونی

پوستر

05/09/1395

30

ششمین همایش سراسری راهکارهای ارتقای سلامت و چالش ها

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

بررسی تاثیر آموزش بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی بر وضعیت خوددرمانی زنان شهر فسا

سید امین کوهپایه

علی خانی جیحونی

سیدمنصور کشفی

زهرا خیالی

سید امین کوهپایه

پوستر

05/09/1395

31

ششمین همایش سراسری راهکارهای ارتقای سلامت و چالش ها

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

بررسی رفتارهای تغذیه ای مرتبط با سرطان معده در زنان خانه دار شهر شیراز بر اساس الگوی اعتقاد بهداشتی

مهسا وطن ایمان

علی خانی جیحونی

علی خانی جیحونی

پوستر

05/09/1395

32

ششمین همایش سراسری راهکارهای ارتقای سلامت و چالش ها

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

تاثیر مداخله آموزشی بر رفتارهای پیشگیری کننده از دیابت بارداری در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی-درمانی فسا: مدل اعتقاد بهداشتی

زهرا خیالی

فرزانه مباشری

مهین منوچهری

علی خانی جیحونی

علی خانی جیحونی

سخنرانی

05/09/1395

33

ششمین همایش سراسری راهکارهای ارتقای سلامت و چالش ها

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

ارزیابی تاثیر برنامه آموزشی نظریه محور بر زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرفسا در خصوص انجام تست پاپ اسمیر

زهرا خیالی

لیلا قهرمانی

محمدحسین کاوه

ساره کشاورزی

زهرا خیالی

پوستر

05/09/1395

34

پنجمین کنگره بین المللی سلامت مبتنی بر شواهد

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

Effect of education empowerment program the family physician in medicine student Fasa University of Medical Sciences

افسانه قاسمی

محمدامین کوهپایه

زهره ماکولاتی

آروین هدایتی

افسانه قاسمی

پوستر

18/09/1395

35

پنجمین همایش بین المللی سلامت زنان

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

Nutritional advice for prevention of breast cancer

محمدابراهیم آستانه

آذر قایدی علیایی

سید امین کوهپایه

محمدابراهیم آستانهپوستر

29/02/1395

36

پنجمین همایش بین المللی سلامت زنان

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

Evaluation of risk factors for cervical cancer in women

سعیده جعفرزاده

سعیده جعفرزاده

پوستر

29/02/1395

37

پنجمین همایش بین المللی سلامت زنان

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

The effect of hope therapy on QOL and life expectancy of women with cancer

سعیده جعفرزاده

سعیده جعفرزاده

پوستر

29/02/1395

38

دومین کنگره بین المللی تولید مثل ISERB2016

انجمن علمی جنین شناسی و بیولوژی تولید مثل ایران

The effect of soy milk on serum concentrations of 17-B estradiol in neonatal ovariectomized rat Sprague- dawley strain

محمدابراهیم آستانهمحمدابراهیم آستانهپوستر

30/02/1395

39

دوازدهمین کنگره سراسری علوم تشریحی ایران

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

Anatomy from the view of Islamic narrations

محمدابراهیم آستانه

سعیده آوند

آذر قایدی علیاییمحمدابراهیم آستانه

پوستر

15/02/1395

40

هفتمین کنگره ملی آموزش بهداشت و ارتقا سلامت

دانشگاه علوم پزشکی تهران

راههای پیشگیری از اعتیاد فرزندان به دخانیات

محمدابراهیم آستانه

آذر قائدی علیایی

محمدابراهیم آستانهپوستر

15/02/1395

41

همایش سراسری تحول نظام سلامت در حوزه معنویت، رویکردها و راهبردها

دانشگاه علوم پزشکی جهرم

مفاهیم معنوی و اخلاقی در قرآن و نقش آن در سلامت و درمان بیماری های روحی_روانی

سعیده جعفرزاده

سعیده جعفرزاده

پوستر

09/02/1395

42

همایش سراسری تحول نظام سلامت در حوزه معنویت، رویکردها و راهبردها

دانشگاه علوم پزشکی جهرم

بررسی تاثیر معنویت در پیشگیری از بروز افسردگی

سعیده جعفرزاده

سعیده جعفرزاده

پوستر

09/02/1395

43

اولین همایش ملی سواد سلامت

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

بهداشت روان و سواد سلامت

محمدابراهیم آستانه

آذر قائدی علیایی

محمدابراهیم آستانهپوستر

18/01/1395

44

اولین همایش ملی سواد سلامت

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

سواد سلامت و پیشگیری از بیماری های غیرواگیر

محمدابراهیم آستانه

آذر قائدی علیایی

محمدابراهیم آستانهپوستر

18/01/1395