معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

معاونت تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

 

ردیف

عنوان کارگاه

روز و ساعت

تاریخ

مدرس

مکان

1

آشنایی با سامانه علم سنجی

دوشنبه

9-11

23/01/1395

خانم زهره غلامی

سالن کنفرانس بیمارستان حضرت ولیعصر (عج)

2

درمان دیابت در قرن 21

یکشنبه

10-13

19/02/1395

دکتر حسین رونقی

سالن کنفرانس بیمارستان حضرت ولیعصر (عج)

3

کارگاه نگارش و انتشار مقالات علمی

یک شنبه

8-17

09/03/1395

دکتر بهروز آستانه

تالارحکمت2 دانشگاه

4

 اخلاق در پژوهش

سه شنبه

8-17

11/03/1395

دکتر بهروز آستانه

تالارحکمت2 دانشگاه

5

کارگاه نقد و داوری تخصصی مقالات

دوشنبه و سه شنبه

8-17

10/03/1395

11/03/1395

دکتر بهروز آستانه

تالارحکمت2 دانشگاه

6

مرور سیستماتیک و متاآنالیز(مقدماتی)

یکشنبه

8-12

24/5/1395

دکتر عزیزاله دهقان

سالن کنفرانس بیمارستان حضرت ولیعصر (عج)

7

 کارگاه تجزیه و تحلیل داده های پژوهشی


چهارشنبه

8-12

17/06/1395

دکتر عزیزاله دهقان

سالن کنفرانس بیمارستان حضرت ولیعصر (عج)

8

کارگاه آموزشی ثبت بیماریها (28 شهریور)

یکشنبه

8-11

28/06/1395

دکتر احسان بهرامعلی

سالن کنفرانس بیمارستان حضرت ولیعصر (عج)

9

علم سنجی

دوشنبه

10-12

12/07/1395

خانم الهام احرام پوش

سالن کنفرانس بیمارستان حضرت ولیعصر (عج)

10

کارگاه آشنایی با قوانین شرکت‌های دانش بنیان

دوشنبه

8-12

24/08/1395

خانم فاطمه مصلی نژاد

سالن کنفرانس بیمارستان حضرت ولیعصر (عج)

11

تجاری سازی فناوری

دوشنبه

8-12

01/09/1395

آقای مصلایی

سالن کنفرانس بیمارستان حضرت ولیعصر (عج)

12

کارگاه مالکیت فکری و ثبت پتنت

دوشنبه

8-12

22/09/1395

دکتر اسماعیل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      میرزایی

سالن کنفرانس بیمارستان حضرت ولیعصر (عج)

13

 کارگاه جستجوی منابع الکترونیک

دوشنبه

10-12

27/10/1395

آقای جواد جمشیدی

سالن کنفرانس بیمارستان حضرت ولیعصر (عج)

14

Evidence Based Medicine

دوشنبه

13-15

02/12/1395

دکتر علی اصغر کریمی

سالن کنفرانس بیمارستان حضرت ولیعصر (عج)

15

سلول درمانی از مفاهیم پایه تا کاربردی

شنبه و یکشنبه

8-17

14/12/1395 تا 15/12/1395

دکتر فرزانه شریف زاد، دکتر سورا مردپور، دکتر مهسا ملاپور و دکتر عادله تقی خانی.

تالارنحوی دانشگاه