معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

معاونت تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

 

ردیف

عناوین طرح های تحقیقاتی

نام مجری

1

کارآزمایی بالینی مقایسه اثرات درمانی تزریق داخل مفصلی هیالورونیک اسید و کورتیکواسترویید در بیماران مبتلا به استئوآرتریت زانو

دکتر علیرضا عسکری

2

بررسی پوشش و عملکرد پزشک خانواده در شهرستان فسا( یک طرح پیمایشی)

دکتر احسان بهرامعلی

3

بررسی سطح هورمون های مترشحه از بافت چربی در افراد دارای استئوآرتریت

دکتر علیرضا عسکری

4

بررسی سطح ویتامین  K و D سرم در افراد دارای استئوآرتریت

دکتر علیرضا عسکری