معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

معاونت تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

جلسه ی شورای پژوهشی روز یک شنبه مورخ  12/02/1395

1. طرح پژوهشی پایان نامه خانم مهسا قوی پیشه به راهنمایی سرکار خانم دکتر صفیه کوهنورد با عنوان: بررسی سطح سرمی آدیپونکتین در دو گروه بیماران مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک و سالم جهت غربالگری افراد در معرض خطر ابتلا به تخمدان پلی کیستیک در بیماران مراجعه کننده به مرکز درمانی ولی عصر، با هزینه پیشنهادی: 39688000ریال ( هزینه پرسنلی: 6000000 ریال، هزینه وسایل و مواد: 26350000 ریال، هزینه های دیگر: 7338000ریال) مورد تصویب قرار گرفت.

2. بررسی تغییر عنوان پایان نامه خانم راضیه مردانی امیرحاجیلو به راهنمایی سرکار خانم دکتر مریم مقبول از: بررسی ارتباط بین عفونتh.pylori با نئوپلاسم ها و پولیپ ها روده بزرگ، به بررسی میزان ریشه کنی باکتری h.pylori با درمان سه دارویی در فسا، مورد تصویب قرار گرفت.

 

♦ جلسه ی شورای پژوهشی روز دو شنبه مورخ  24/03/1395

1. طرح پژوهشی پایان نامه خانم شیوا هوشنگی به راهنمایی سرکار خانم دکتر مریم مقبول با عنوان: بررسی شیوع آنمی فقر آهن در پرسنل بیمارستان ولیعصر شهرستان فسا و ارتباط آن با کیفیت زندگی در 6 ماهه اول سال 1395، با هزینه پیشنهادی: 13227500ریال ( هزینه پرسنلی: 2325000 ریال، هزینه آزمایشات: 9000000ریال، هزینه های دیگر: 1902500 ریال) مورد تصویب قرار گرفت.

2. طرح پژوهشی پایان نامه خانم عاطفه زارع شیبانی به راهنمایی سرکار خانم دکتر رویا کوکبی با عنوان: مقایسه تأثیر استفاده از شیاف دیکلوفناک و کرم لیدوکائین-پریلوکائین (کرم XYLA) بر میزان کاهش درد پس از اپی زیوتومی در زایمان طبیعی در بیمارستان ولی عصر (عج) فسا، با هزینه پیشنهادی: 18480000ریال ( هزینه پرسنلی: 10575000 ریال، هزینه آزمایشات: 3000000ریال، هزینه وسایل و مواد:3405000ریال، هزینه های دیگر: 1500000 ریال) به شرط کاهش هزینه مورد تصویب قرار گرفت.

3. طرح پژوهشی پایان نامه خانم سیده فرناز کمانی به راهنمایی جناب آقای دکتر کیومرث ایزدپناه با عنوان: بررسی ارتباط میان ریسک فاکتور های سرطان مثانه با استیج و گرید تومور تراشیده شده توسط عمل جراحی ترانس یورترال رسکشن در بازه ی زمانی نیمه ی دوم سال 1391 تا انتهای سال 1394در شهرستان فسا، با هزینه پیشنهادی: 5068250ریال ( هزینه پرسنلی: 4507500 ریال، ، هزینه های دیگر: 560750 ریال) مورد تصویب قرار گرفت.

4. طرح پژوهشی پایان نامه آقای افشین رزمجویی به راهنمایی جناب آقای دکتر احسان بهرامعلی با عنوان: ارتباط بین آترواسکلروز و ضخامت اینتیما-مدیا شریان کاروتید با سطح پروتئین واکنش گر التهابی با حساسیت بالا (Hs CRP ) خون در مبتلایان به استئوآرتریت مفصل زانو .، با هزینه پیشنهادی: 54124400ریال ( هزینه پرسنلی: 15750000 ریال، هزینه آزمایشات: 22454000ریال، هزینه وسایل و مواد:10000000ریال ، هزینه های دیگر: 5920400 ریال) مورد تصویب قرار گرفت.

5. طرح پژوهشی پایان نامه خانم الهه نیرویی به راهنمایی جناب آقای دکتر سیدعلا کاظمینی با عنوان: بررسی فراوانی هر یک از تشخیص های افتراقی الگوی نقاط سفید پراکنده در اندوسکوپی دئودنوم بیماران درشهرستان فسا در سال 1395، با هزینه پیشنهادی: 4620000ریال ( هزینه پرسنلی: 3000000 ریال، هزینه مسافرت:700000ریال ، هزینه های دیگر: 920000 ریال) مورد تصویب قرار گرفت.

6. طرح پژوهشی پایان نامه خانم پریسا کاملی به راهنمایی جناب آقای دکتر محمد اکراهی با عنوان: بررسی معیار PSI در بیماران پنمونیایی اکتسابی از جامعه در بیمارستان های فسا (95-94)، با هزینه پیشنهادی: 2970000ریال ( هزینه پرسنلی: 2700000 ریال، هزینه های دیگر: 270000 ریال) مورد تصویب قرار گرفت.

7. طرح پژوهشی پایان نامه خانم مرضیه ضیغمی به راهنمایی جناب آقایان دکتر حامد پوستچی و دکتر سعید غلامزاده با عنوان: بررسی تحلیلی یک دهه شکایت از متخصصین گوش و حلق و بینی و کادر درمانی ارجاع شده به اداره کل پزشکی قانونی استان فارس در سالهای ۱۳۸۲ لغایت ۱۳۹۲، با هزینه پیشنهادی: 12885000ریال ( هزینه پرسنلی: 7935000 ریال، هزینه مسافرت: 4000000 ریال، هزینه های دیگر: 950000 ریال) به شرط کاهش هزینه مورد تصویب قرار گرفت.

8. طرح پژوهشی پایان نامه خانم زینب باقراصل به راهنمایی سرکارخانم پوپک محقق با عنوان: بررسی فراوانی انمی و وضیعت ذخایر اهن در بیماران دیالیزی شهرستان فسا در طی سال های1395-1394، با هزینه پیشنهادی: 8425000ریال ( هزینه پرسنلی: 7425000 ریال، هزینه مسافرت: 600000 ریال، هزینه های دیگر: 400000 ریال) به شرط کاهش هزینه مورد تصویب قرار گرفت.

 

♦ جلسه ی شورای پژوهشی روز شنبه مورخ  05/04/1395

1. طرح پژوهشی پایان نامه خانم مهشید حکمتی به راهنمایی سرکار خانم دکتر سمیه معتضدیان با عنوان: بررسی فراوانی تجویز داروهای روانپزشکی در شهرستان فسا در سال 1394، با هزینه پیشنهادی: 6242500ریال ( هزینه پرسنلی: 3375000 ریال، هزینه مسافرت: 700000 ریال، هزینه های دیگر: 2167500 ریال) مورد تصویب قرار گرفت.

2. طرح پژوهشی پایان نامه خانم فاطمه نظری به راهنمایی جناب آقای دکتر محمد اکراهی با عنوان: مقایسه اثرات درمانی رژیم های دارویی لووفلوکساسین و آزیترومایسین + سفتریاکسون در درمان پنومونی اکتسابی از جامعه، با هزینه پیشنهادی: 6693500ریال ( هزینه پرسنلی: 5685000 ریال،  هزینه های دیگر: 1008500 ریال) مورد تصویب قرار گرفت.

 

جلسه ی شورای پژوهشی روز شنبه مورخ 02/05/1395

1. طرح پژوهشی جناب آقای دکتر سید محمد افسریان و سرکار خانم دکتر رویا کوکبی با عنوان: بررسی شیوع واژینیت کاندیدایی در افراد مراجعه کننده به بیمارستان ولیعصر دانشگاه علوم پزشکی فسا و تعیین گونه های کاندیدا به روش های مولکولی و بررسی میزان مقاومت این گونه ها به داروهای ضد قارچی رایج به روش In vitro، با هزینه پیشنهادی: 68874000ریال ( هزینه پرسنلی: 12000000 ریال، هزینه آزمایشات: 3000000ریال، هزینه های دیگر: 53874000 ریال) مورد تصویب قرار گرفت.

 

جلسه ی شورای پژوهشی روز چهار شنبه مورخ 20/05/1395

1. طرح پژوهشی پایان نامه آقای صابر دهبانی زاده به راهنمایی جناب آقای دکتر محمد اکراهی با عنوان: بررسی مقایسه ای میزان آگاهی و نگرش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی فسا با دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی فسا در زمینه ایدز در سال 1395، با هزینه پیشنهادی: 3305000ریال ( هزینه پرسنلی: 2505000ریال، هزینه های دیگر: 800500 ریال) مورد تصویب قرار گرفت.

 

جلسه ی شورای پژوهشی در  روز یک شنبه مورخ  04/07/1395

1. طرح پژوهشی جناب آقای دکتر حبیب ذاکری و جناب آقای دکتر مجتبی فرجام با عنوان بررسی شیوع کمردرد و عوامل مرتبط با آن در جمعیت روستایی فسا (مطالعه کوهورت کمردرد ششده)، با هزینه پیشنهادی651000000 ریال( هزینه پرسنلی:20000000 ریال، هزینه وسایل و مواد: 600000000 ریال، هزینه های دیگر:31000000 ریال ) مورد تصویب قرار گرفت.

 

جلسه ی شورای پژوهشی در  روز یک شنبه مورخ  18/07/1395

1. طرح پژوهشی سرکارخانم دکتر آروین هدایتی با عنوان: بررسی اثر روان درمانی افشای هیجانی بر کیفیت زندگی ، پیگیری دارویی و سطح HbA1cدر بیماران دیابتی دچار اضطراب و افسردگی بیماران .کلینیکال ترایال، با هزینه پیشنهادی: 4664000 ریال( هزینه پرسنلی:1000000 ریال، هزینه های آزمایشات: 3200000 ریال، هزینه های دیگر:464000 ریال ) مورد تصویب قرار گرفت.

2. طرح پژوهشی پایان نامه خانم غزاله نگهداری به راهنمایی جناب آقای دکتر غلامعباس ولی زاده و مشاوره جناب آقای دکتر احسان بهرامعلی با عنوان: بررسی ارتباط بین تغییرات فشار خون و مواجهات شغلی در بین کارکنان کارخانه پالایشگاه نفت، با هزینه پیشنهادی: 7500000ریال ( هزینه پرسنلی: 6500000ریال، هزینه مسافرت: 1000000 ریال) به شرط کاهش هزینه مورد تصویب قرار گرفت.

3. طرح پژوهشی پایان نامه خانم مریم نصیری اصل به راهنمایی جناب آقای دکتر سینا کرمی مقام و مشاوره خانم فرزانه مباشری با عنوان: آنالیز توصیفی-تحلیلی بیماران بستری در بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان بیمارستان ولیعصر شهرستان فسا در سال ۱۳۹۴، با هزینه پیشنهادی: 3602500ریال ( هزینه پرسنلی: 2475000ریال، هزینه مسافرت: 400000 ریال، هزینه های دیگر: 727500ریال ) مورد تصویب قرار گرفت.

 

جلسه ی شورای پژوهشی در  روز یک شنبه مورخ 09/08/1395

1. طرح پژوهشی پایان نامه خانم نیلوفر تربیت به راهنمایی جناب آقایان دکتر علیرضا عسکری و دکتر رضا همایونفر با عنوان: ارتباط سندرم متابولیک و اجزای آن با استئوآرتریت، با هزینه پیشنهادی: 46050000ریال ( هزینه پرسنلی: 6750000ریال، هزینه های آزمایشات: 39300000 ریال) به شرط کاهش هزینه مورد تصویب قرار گرفت.

جلسه ی شورای پژوهشی در روز دوشنبه مورخ 01/09/1395

1. طرح پژوهشی جناب آقایان دکتر حبیب ذاکری و دکتر محمدهاشم هاشم پور با عنوان: بررسی شواهد امروزی و مکانیسم های احتمالی تاثیر گیاهان دارویی پیشنهاد شده از منظر طب سنتی ایران در درمان درد ناحیه تحتانی کمر: مطالعه مروری.، با هزینه پیشنهادی: 22750000ریال ( هزینه پرسنلی: 18750000ریال، هزینه های دیگر: 4000000 ریال) به شرط کاهش هزینه مورد تصویب قرار گرفت.

 

جلسه ی شورای پژوهشی در  روز چهار شنبه مورخ 06/11/1395

1. طرح پژوهشی پایان نامه خانم مرضیه اسدپور به راهنمایی جناب آقای دکتر حامد پوستچی با عنوان: مقایسه پروفایل شخصیتی افراد متقاضی جراحی زیبایی بینی با افراد رضایت مند از ظاهر چهره خویش، با هزینه پیشنهادی: 5650000ریال ( هزینه پرسنلی: 2550000ریال، هزینه ی مسافرت: 600000 ریال، هزینه های دیگر: 2500000 ریال) به شرط کاهش هزینه مورد تصویب قرار گرفت.