معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

معاونت تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

 

اولین جلسه ی شورای پژوهشی واحد توسعه تحقیقات بالینی در روز سه شنبه مورخ 3/4/93 برگزار گردید.

جلسه ی شورای پژوهشی مورخ 03/04/1393 با حضور اعضای محترم شورای پژوهشی واحد تشکیل گردید و طرح تحقیقاتی با عنوان: کارآزمایی بالینی مقایسه اثرات درمانی تزریق داخل مفصلی هیالورونیک اسید و کورتیکواسترویید در بیماران مبتلا به استئوآرتریت زانو، مورد بررسی قرار گرفت.

مجریان طرح: آقای دکتر علیرضا عسکری و آقای دکتر سید امین کوهپایه

دومین جلسه ی شورای پژوهشی واحد توسعه تحقیقات بالینی در روز سه شنبه مورخ 4/6/93 برگزار گردید.

جلسه ی شورای پژوهشی مورخ 04/06/1393 با حضور اعضای محترم شورای پژوهشی واحد تشکیل گردید و طرح تحقیقاتی با عنوان: بررسی پوشش و عملکرد پزشک خانواده در شهرستان فسا( یک طرح پیمایشی)، مورد بررسی قرار گرفت.

مجریان طرح: آقای دکتر احسان بهرامعلی و آقای محمد مهدی نقی زاده

سومین جلسه ی شورای پژوهشی واحد توسعه تحقیقات بالینی در روز یکشنبه مورخ 18/8/93 برگزار گردید.

جلسه ی شورای پژوهشی مورخ 18/08/1393 با حضور اعضای محترم شورای پژوهشی واحد تشکیل گردید و طرح تحقیقاتی با عنوان: بررسی سطح هورمون های مترشحه از بافت چربی در افراد دارای استئوآرتریت : طرح دهندگان: آقای دکتر علیرضا عسکری و آقای دکتر رضا همایونفر و طرح با عنوان : بررسی سطح ویتامین K و D سرم در افراد دارای استئوآرتریت، مورد بررسی قرار گرفت.

مجریان طرح: : آقای دکتر علیرضا عسکری و آقای دکتر رضا همایونفر

لیست طرحهای مصوب واحد مرکز توسعه تحقیقات بالینی


ردیف عناوین طرح های مصوب واحد توسعه تحقیقات بالینی نام مجری
1 کارآزمایی بالینی مقایسه اثرات درمانی تزریق داخل مفصلی هیالورونیک اسید و کورتیکواسترویید در بیماران مبتلا به استئوآرتریت زانو دکتر علیرضا عسکری
2 بررسی پوشش و عملکرد پزشک خانواده در شهرستان فسا( یک طرح پیمایشی) دکتر احسان بهرامعلی
3 بررسی سطح هورمون های مترشحه از بافت چربی در افراد دارای استئوآرتریت دکتر علیرضا عسکری
4 بررسی سطح ویتامین K و D سرم در افراد دارای استئوآرتریت دکتر علیرضا عسکری
 
 
 

♦ جلسه ی شورای پژوهشی روز یک شنبه مورخ 23/01/1394

1. طرح پژوهشی جناب آقای دکتر احسان بهرامعلی و سرکارخانم دکتر سمانه یوسفی با عنوان: اثرسن، جنس، نژاد و عوامل خطر روی علامت ظهور سکته قلبی حاد در بیمارستان ولیعصر فسا در طول سال 1393 تا 1395: یک مطالعه اپیدمیولوژیک، با هزینه پیشنهادی8250000 ریال( هزینه پرسنلی:7500000 ریال، هزینه های دیگر:750000 ریال ) مورد تصویب قرار گرفت.

2. طرح پژوهشی جناب آقای دکتراحمدرضا پرهیزگار و جناب آقای مهدی شرفی با عنوان: مقایسه روش درمانی ترکیب کرایوتراپی با فلوکونازول خوراکی و کرایوتراپی تنها در مبتلایان به سالک در شهرستان فسا طی سال 1393، با هزینه پیشنهادی: 37887300 ریال( هزینه پرسنلی:12975000 ریال، هزینه وسایل و مواد: 21168000 ریال، هزینه های دیگر: 3744300 ریال ) مورد تصویب قرار گرفت.

3. طرح پژوهشی جناب آقای دکتر بابک پزشکی و جناب آقای مهدی بهزادی با عنوان: بررسی اثر آلاینده های شیمیایی بر شاخص های اسپیرومتریک و فراوانی علائم تنفسی در گارگران کارخانه قند شهرستان فسا، با هزینه پیشنهادی: 8116570 ریال ( هزینه پرسنلی: 6378700 ریال، هزینه مسافرت: 1000000 ریال، هزینه های دیگر: 737870 ریال) مورد تصویب قرار گرفت.

"جلسه ی شورای پژوهشی روز یک شنبه مورخ 06/02/1394 "

طرح پژوهشی پایان نامه خانم لیلا زمانی به راهنمایی جناب آقای دکتر علی حسینی پور با عنوان: مقایسه اثر بی دردی به دنبال افزودن اینتراتکال پتدین و فنتانیل به بوپیواکایین در عمل جراحی سزارین در بیمارستان ولی عصر فسا در سال 1393، با هزینه پیشنهادی: 9872500ریال ( هزینه پرسنلی: 8400000 ریال، هزینه وسایل و مواد: 575000 ریال، هزینه های دیگر: 897500 ریال) به شرط گرفتن کد اخلاق دانشگاه مورد تصویب قرار گرفت.

♦ جلسه ی شورای پژوهشی روز دو شنبه مورخ 14/02/1394

1. طرح پژوهشی جناب آقای دکتر احسان بهرامعلی و جناب آقای جواد جمشیدی با عنوان: بررسی ارتباط پلی مورفیسم rs35929607 در ژن STK39 با فشار خون اساسی، با هزینه پیشنهادی: 30585500 ریال( هزینه پرسنلی: 7500000 ریال، هزینه های وسایل و مواد: 20305000 ریال، هزینه های دیگر: 2780500 ریال ) مورد تصویب قرار گرفت.

2. طرح پژوهشی جناب آقای دکتر احسان بهرامعلی و جناب آقای جواد جمشیدی با عنوان: بررسی ارتباط پلی مورفیسم rs2681472 در ژن ATP2B1 با فشار خون اساسی، با هزینه پیشنهادی: 30798500 ریال( هزینه پرسنلی: 7500000 ریال، هزینه های وسایل و مواد: 20305000 ریال، هزینه های دیگر: 2993500 ریال ) مورد تصویب قرار گرفت.

"جلسه ی شورای پژوهشی روز شنبه مورخ 02/03/1394 "

1. طرح پایان نامه خانم سارا رمضان پور به راهنمایی جناب آقای دکتر کیومرث ایزدپناه با عنوان: تعیین میزان افت هموگلوبین بعد از عمل درون مجرایی پروستات( TURP ) در بیماران دارای بزرگی خوشخیم پروستات با فشار خون بالا ومقایسه ی آن با بیماران دارای فشار خون طبیعی با هزینه پیشنهادی: 2827000 ریال( هزینه آزمایشات: 570000 ریال، هزینه های دیگر: 2257000 ریال ) مورد تصویب قرار گرفت.

♦ جلسه ی شورای پژوهشی روز یک شنبه مورخ 17/03/1394

1. طرح پژوهشی جناب آقای دکتر سعید غلامی نژاد و خانم نیلوفر اسکندرزاده با عنوان: مقایسه ی داروی بروملین، دیکلوفناک و تزریق دپومدرول در کاهش علائم سندروم تونل کارپ در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه حمزه ی فسا در سال 1394، با هزینه پیشنهادی: 5000000 ریال ( هزینه پرسنلی: 1500000 ریال، هزینه مسافرت: 1500000 ریال، هزینه های دیگر: 2000000 ریال) مورد تصویب قرار گرفت.

2. طرح پایان نامه خانم فتانه محمدی به راهنمایی سرکار خانم دکتر آروین هدایتی با عنوان: بررسی ویژگیهای شخصیتی در پرستاران با و بدون علایم اختلال استرس پس از سانحه، با هزینه پیشنهادی: 2550000ریال ( هزینه پرسنلی: 1350000 ریال، هزینه های دیگر: 1200000 ریال) مورد تصویب قرار گرفت.

3. طرح پایان نامه خانم مریم زینلی به راهنمایی جناب آقای دکتر ولی زاده با عنوان: بررسی فاصله زمانی بین تماس با اورژانس تا تزریق ترومبولیز در بیماران انفارکتوس حاد با صعود قطعه ST مراجعه کننده به بیمارستان ولی عصر فسا در سال94-93، با هزینه پیشنهادی: 1705000ریال ( هزینه پرسنلی: 1350000 ریال، هزینه های دیگر: 355000 ریال) مورد تصویب قرار گرفت.

♦ جلسه ی شورای پژوهشی روز یک شنبه مورخ 07/04/1394 

طرح پایان نامه خانم الناز حکمت به راهنمایی جناب آقای دکتر ولی زاده با عنوان: بررسی چهار شاخص استرس، اضطراب، افسردگی و عملکردهای شناختی در بیماران مبتلا به نارسایی قلبی، با هزینه پیشنهادی: 5500000ریال ( هزینه پرسنلی: 4500000 ریال، هزینه های دیگر: 1000000 ریال) مورد تصویب قرار گرفت.

♦جلسه ی شورای پژوهشی روز شنبه مورخ 03/05/1394

1. طرح پژوهشی جناب آقای دکتر بابک پزشکی و جناب آقای مهدی بهزادی با عنوان: بررسی میزان افت شنوایی ناشی از مصرف سیگار و مقایسه آن با میزان افت شنوایی ناشی از سطح صدا در کارگران کارخانه قند شهرستان فسا در سال 1391، با هزینه پیشنهادی: 16300000 ریال ( هزینه پرسنلی: 9300000 ریال، هزینه مسافرت: 2000000 ریال، هزینه های دیگر: 5000000 ریال) مورد تصویب قرار نگرفت.

2. طرح پژوهشی سرکارخانم دکتر سمیه معتضدیان و جناب آقای علی کیانی با عنوان: تعیین دوز بحرانی مصرف متادون برای ابتلا به اختلال نعوظ در معتادین تحت درمان نگه دارنده متادون در مرکز ترک اعتیاد بیمارستان شریعتی فسا، با هزینه پیشنهادی: 3300000 ریال (هزینه مسافرت: 1200000 ریال، هزینه های دیگر: 2100000 ریال) مورد تصویب قرار گرفت.

3. طرح پایان نامه آقای احسان دهبزرگی به راهنمایی سرکار خانم دکتر آروین هدایتی با عنوان: بررسی اپیدمیولوژیک همبودی سوء مصرف مواد مخدر و انواع اختلالات روانپزشکی در بیماران بستری در بیمارستان ابن سینای شیراز در سال 1393، با هزینه پیشنهادی: 6930000ریال ( هزینه پرسنلی: 5175000 ریال، هزینه های دیگر: 1755000 ریال) مورد تصویب قرار گرفت.

4. طرح پایان نامه خانم زهرا مصطفوی به راهنمایی جناب آقای دکتر علی حسینی پور با عنوان: مقایسه اثر پاراستامول با اثرمپریدین بر میزان درد، تهوع واستفراغ، فشارخون، تعداد نبض و دفعات درخواست داروی ضد درد اضافی در بیماران بعد از عمل سزارین در بیمارستان ولی عصر فسا درسال 1393، با هزینه پیشنهادی: 1408000ریال ( هزینه پرسنلی: 1080000 ریال، هزینه های دیگر: 328000 ریال) مورد تصویب قرار گرفت.

5. طرح پایان نامه خانم مرضیه بصیر به راهنمایی جناب آقای دکتر احسان بهرامعلی با عنوان: بررسی ارتباط بین تعداد بارداری و خطر مرگ قلبی عروقی زنان در استان گلستان ، با هزینه پیشنهادی: 66000000ریال ( هزینه پرسنلی: 60000000 ریال، هزینه های دیگر: 6000000 ریال) مورد تصویب قرار گرفت.

♦ جلسه ی شورای پژوهشی روز یک شنبه مورخ 25/05/1394

طرح پایان نامه خانم فاطمه حاجیان به راهنمایی جناب آقای دکتر علیرضا توسلی و جناب آقای دکتر سید علا کاظمینی با عنوان: ارتباطات کلینیکی اندوسکوپی و هیستوپاتولوژیکی در انواع مختلف گاستریتس (التهاب معده) در بیمارستان ولیعصر فسا، با هزینه پیشنهادی: 4785000 ریال ( هزینه پرسنلی: 1350000 ریال، هزینه های دیگر: 3435000 ریال) مورد تصویب قرار گرفت.

♦ جلسه ی شورای پژوهشی روز یک شنبه مورخ 15/06/1394

1. طرح پایان نامه خانم زهرا تشکر به راهنمایی جناب آقای دکتر پرهیزکار و جناب آقای پژمان باقری با عنوان: بررسی ارتباط بین سطح سرمیhsCRPو شدت اکنه ولگاریس، با هزینه پیشنهادی: 20268600 ریال ( هزینه پرسنلی: 2790000 ریال، هزینه وسایل و مواد: 15236000 ریال، هزینه های دیگر: 2242600 ریال) مورد تصویب قرار گرفت.

2. طرح پایان نامه خانم زینب بی زوال به راهنمایی جناب آقای دکتر نیکفر با عنوان: بررسی شایعترین علت مرگ و میر نوزادان و کودکان کمتر ازپنج سال، ثبت شده در بایگانی بیمارستان ولی عصر(عج)شهرستان فسا در طی سالهای1393-1380، با هزینه پیشنهادی: 1980000 ریال مورد تصویب قرار گرفت.

♦جلسه ی شورای پژوهشی روز یک شنبه مورخ 01/09/1394

طرح پایان نامه آقای مرتضی کرمی منش به راهنمایی جناب آقای دکتر احسان بهرامعلی با عنوان: بررسی ارتباط بین سطح سرمی منیزیم و تغییرات ضربان قلب در بیماران مبتلا به نارسایی احتقانی قلب، با هزینه پیشنهادی: 100980000 ریال ( هزینه پرسنلی: 9000000 ریال، هزینه آزمایشات: 2800000 ریال، هزینه وسایل و مواد: 80000000 ریال، هزینه های دیگر: 9180000 ریال) مورد تصویب قرار گرفت.

"جلسه ی شورای پژوهشی روز یک شنبه مورخ 06/10/1394 "

طرح پایان نامه آقای محمد ده بزرگی به راهنمایی جناب آقای دکتر محمدحسن حورنگ و دکتر سام زراعتیان با عنوان: اثر تزریق داخل وریدی داروی کتورولاک بر جلوگیری از میزان درد بعد از عمل جراحی در افرادی که تحت جراحی همورویید قرار گرفته اند ، با هزینه پیشنهادی: 2200000 ریال ( هزینه پرسنلی: 450000 ریال ، هزینه وسایل و مواد: 1250000 ریال، هزینه های دیگر: 500000 ریال) مورد تصویب قرار گرفت.

♦ جلسه ی شورای پژوهشی روز شنبه مورخ 17/11/1394

طرح پایان نامه خانم ندا رزمجویی به راهنمایی جناب آقای دکتر کاوه کاشانی و دکتر ذبیح اله عابدی با عنوان: کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس مراجعه کننده به بیمارستان شریعتی شهرستان فسا در 1394، با هزینه پیشنهادی: 6105000 ریال ( هزینه پرسنلی: 4950000 ریال ، هزینه مسافرت: 300000 ریال، هزینه های دیگر: 855000 ریال) مورد تصویب قرار گرفت.

♦ جلسه ی شورای پژوهشی روز یک شنبه مورخ 09/12/1394

1. طرح پژوهشی جناب آقای فرزاد روشن ضمیر و دکتر احسان بهرامعلی با عنوان: اثر مکمل عصاره بدون کافئین قهوه سبز بر دیابت نوع دو: یک کارآزمایی بالینی متقاطع تصادفی کنترل شده دوسوکور، با هزینه پیشنهادی: 141199520 ریال ( هزینه آزمایشات: 53363200 ریال ، هزینه وسایل: 75000000 ریال، هزینه های دیگر: 12836320 ریال) مورد تصویب قرار گرفت.

2. طرح پژوهشی جناب آقای دکتر علیرضا عسکری و آقای امین کریم نیا با عنوان: بررسی دیدگاه دانشجویان رشته پزشکی راجع به بخشهای تشکیل دهنده انگیزه ی خواندن در زبان دوم ، با هزینه پیشنهادی: 118500000 ریال ( هزینه پرسنلی: 105000000 ریال، هزینه های دیگر: 13500000 ریال) به شرط کاهش هزینه مورد تصویب قرار گرفت.

3. طرح پایان نامه خانم زهرا جاهدنیا به راهنمایی جناب آقای دکتر عسکری و جناب آقای دکتر هاشم پور با عنوان: بررسی اثربخشی فرآورده موضعی ریحان در بیماران مبتلا به استئوآرتریت زانو، با هزینه پیشنهادی: 109890000 ریال ( هزینه پرسنلی: 4980000 ریال ، هزینه آزمایشات: 14600000 ریال، هزینه وسایل و مواد: 69070000ریال، هزینه مسافرت: 1250000 ریال، هزینه های دیگر: 19990000 ریال) مورد تصویب قرار گرفت.

طرح پایان نامه خانم مرضیه ولی زاده به راهنمایی سرکار خانم دکتر سمیه معتضدیان با عنوان: بررسی ارتباط بین سبک های دلبستگی و شاخص شدت اعتیاد در بیماران مراجعه کننده به مرکز ترک اعتیاد بیمارستان دکتر علی شریعتی شهرستان فسا در سال 1394، با هزینه پیشنهادی: 10994500 ریال ( هزینه پرسنلی: 4395000 ریال، هزینه مسافرت: 3500000 ریال، هزینه های دیگر: 3099500 ریال) مورد تصویب قرار گرفت.