معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

معاونت تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

ردیف نام نام خانوادگی مدرك تحصیلی رشته تحصیلی مرتبه علمی
1 علیرضا عسكری دكتری تخصصی ارتوپدی استادیار
2 احسان بهرامعلی دكتری تخصصی قلب وعروق استادیار
3 حبیب اله ذاكری دكتری تخصصی بیهوشی استادیار
4 فاطمه خواجه دكتری تخصصی پاتولوژی استادیار
5 محمدحسن حورنگ فوق تخصص جراحی اطفال استادیار
6 زهرا بازرگانی فوق تخصص كلیه كودكان استادیار
7 قاسم نیكفر فوق تخصص غدداطفال استادیار
8 محمد اكراهی دكتری تخصصی بیماریهای عفونی استادیار
9 لیلا احمدی دكتری تخصصی زنان وزایمان استادیار
10 میلاد عبائیان دكتری تخصصی رادیولوژی استادیار
11 سید محمد بنی فاطمی خراسانی دكتری تخصصی چشم پزشكی استادیار
12 زهرا شیروانی دكتری تخصصی زنان وزایمان استادیار
13 سیاوش معتضدیان دكتری تخصصی گوش وحلق وبینی استادیار
14 مریم مقبول دكتری تخصصی آسیب شناسی استادیار
15 فاطمه عابد پور دكتری تخصصی رادیولوژی استادیار
16 آروین هدایتی دكتری تخصصی روان پزشكی استادیار
17 فرشته كلهری دكتری تخصصی توانبخشی وطب فیزیك استادیار
18 سید علاء كاظمینی فوق تخصص گوارش بالغین استادیار
19 محمدكاظم وكیل دكتری تخصصی داخلی استادیار
20 معصومه توحیدی فوق تخصص غدد بزرگسالان استادیار
21 میترا یزدانی سروستانی فوق تخصص گوارش و كبد بالغین استادیار
22 بهنام هدایت فوق تخصص غددداخلی ومتابولیسم استادیار
23 رویا كوكبی دكتری تخصصی زنان وزایمان استادیار
24 مریم بهمنیار دكتری تخصصی اطفال استادیار
25 پوپك محقق فوق تخصص روماتولوژی بالغین استادیار
26 محمدحسین لهراسب دكتری تخصصی پوست استادیار
27 سام زراعتیان نژاددوانی دكتری تخصصی جراحی عمومی استادیار
28 غلامعباس ولی زاده دكتری تخصصی بیماریهای قلب وعروق استادیار
29 بابک پزشکی دكتری تخصصی بیماریهای داخلی استادیار