معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech

معاونت تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

ردیف عناوین پایان نامه های مصوب کمیته اخلاق دانشجو استاد راهنما شماره تاریخ تصویب در کمیته اخلاق
1 بررسی رابطه میان سطح سواد و درآمد خانواده بر شدت نشانه های نشانگان قبل از قاعدگی در دختر ان پیش دانشگاهی شهرستان فسا در 1393 لیلا اسدپور دکتر رویا کوکبی 93069 14/5/1393
2 بررسی ارتباط میزان شدت علائم سندرم پیش از قاعدگی با سطح روابط بین فردی در دختران مقطع پیش دانشگاهی در سطح شهرستان فسا در سال 1393 رضا پورمحمدی دکتر رویا کوکبی 93068 14/5/1393
3 خصوصیات دیاستولی قلب بیماران ایرانی مبتلا به فشار خون مزمن نجمه کریمی دکتر احسان بهرامعلی 93082 14/5/1393
4 بررسی میزان شیوع بیماری سلیاک در اطفال (6 ماه تا 12 سال) مبتلا به یبوست مزمن مزاجعه کننده به بیمارستان ولیعصر فسا زهرا تسلیمیان دکتر مریم بهمنیار 93020 9/4/1393
5 بررسی ارتباط نگرش مذهبی و درک فرد از بیماری خود در بیماران تحت همودیالیز در شهرستان فسا پریا جهان بین دکتر آروین هدایتی 93012 11/6/1393
6 مصرف محصولات لبنی و ریسک فاکتورهای بیماری‌های قلبی عروقی: مطالعه مروری مریم هادی برحق طلب دکتر رضا همایونفر 93083 11/6/1393
7 بررسی ارتباط بین پلی مورفیسمA-240Tاز ژن آنزیم مبدل آنژیوتنسین با عملکرد دیاستولی قلب بیماران مبتلا به فشارخون اساسیEssential hypertension)) علیرضا منافی دکتر احسان بهرامعلی 93121 8/7/1393
8 مقایسه شیوع علایم افسردگی و اضطراب بعد از اعمال جراحی در بیماران تحت جراحی اورژانس با افراد تحت جراحی گزینشی شهاب چمن دکتر آروین هدایتی 92126 22/7/1393
9 بررسی اپیدمیولوژیک اقدام کنندگان به خودکشی ارجاع شده به بیمارستان ولی عصرشهرستان فسا طی سال 1393 داریوش فخرایی دکتر آروین هدایتی 92196 22/7/1393
10 بررسی وضعیت اپیدمیولوژیک انواع سرطان های دستگاه ادراری-تناسلی تشخیص داده شده در بیمارستان ولی عصر در شهرستان فسا از سال 1382 تا 1391 مریم خدیو سروستانی دکتر مریم مقبول 92228 22/7/1393
11 بررسی میزان شیوع ویروس نقص ایمنی انسانی( اچ.آی.وی) و هپاتیتCدر میان مصرف کنندگان مواد مخدر مراجعه کننده به کلینیک های متادون در شهرستان فسا در سال 1393 سبحان ثابت دکتر سهراب نجفی پور 93123 15/2/1394
12 مقایسه میزان بی اختیاری استرسی ادرار(SUI)پس از زایمان در 2گروه زایمان به روش طبیعی و سزارین در بیمارستان زینبیه شیراز در سال 1392تا1393 درنا پزدان پناه دکتر رویا کوکبی 93138 18/9/1393
13 بررسی میزان شیوع مقادیر افزایش یافته آنزیمهای کبدی در بیماران بدون تاریخچه بیماریهای کبدی دارای نمای کبد چرب در بررسی سونوگرافی در بیمارستان های فسا طی سالهای 1393-1394 اردوان بهرامی دکتر پوپک محقق 92275 18/9/1393
14 بررسی وضعیت اپیدمیولوژیک انواع سرطان های پوست تشخیص داده شده در بیمارستان ولی عصر (عج) در شهرستان فسا از سال 1382 تا 1391 شقایق حبیبی دکتر مریم مقبول 93169 18/9/1393
15 مقایسه میزان رضایت ونتایج کوتاه مدت دو روش انحراف ادراریMains IIوIleocecal pouchبعداز سیستکتومی رادیکال در بیماران مبتلا به سرطان مثانه مهاجم حسین ضیغمی شهریار ضیغمی 93133 9/10/1393
16 بررسی کیفیت زندگی افراد مبتلا به پوکی استخوان و مقایسه آن با افراد سالم ایمان فرقانی دکتر علی خانی جیحونی 93153 23/10/1393
17 بررسی کارآیی ابزار محاسبه خطر پوکی استخوان(SCORE) برای غربالگری افراد مراجعه کننده به مرکز سنجش تراکم استخوان شهر فسا سید محمد رضا فرش نشانی دکتر علی خانی جیحونی 93156 14/11/1393