معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech

معاونت تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

تاریخ انتشار خبر: 1400/04/01

 

 

 

Capture

 
 
فراخوان مطالعه مصرف مواد مخدر در بین شرکت کنندگان کوهورت فسا و ارتباط آن با بیماری های مختلف و شاخص های سلامت

 

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی فسا در نظر دارد جهت مشارکت حداکثری در مطالعه آینده نگر (کوهورت) فسا، داده های  این مطالعه را در اختیار اعضای هیئت علمی و همچنین سایر پژوهشگران  قرار دهد. لذا علاقمندان می توانند ایده های خود در حوزه مواد مخدر و اعتیاد را در قالب پروپوزال اولیه و در راستای فراخوان حوزه معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه، حداکثر تا تاریخ 1400/06/01 در سامانه ی پژوهان ساب میت کرده که در صورت تایید و پس از طی مراحل اولیه و بررسی در شورای پژوهشی و گرفتن کد اخلاق  میتوانند به داده ها دسترسی داشته باشند. لازم به ذکر است که دستیابی به داده های کوهورت برای محققین دانشگاه علوم پزشکی فسا بدون هیچ محدودیتی می باشد، لذا محقیقن بعد از تایید پروپوزال دسترسی به داده های مورد نظر  را خواهند داشت.