معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech

روند ثبت طرح های کارآزمایی بالینی

طرحهای مصوب کمیته اخلاق در سال 93

ردیف عناوین طرح ها ی مصوب کمیته اخلاق مجری اول شماره تاریخ تصویب در کمیته اخلاق
1

مقایسه اثرات درمانی تزریق داخل مفصلی هیالورونیک اسید و کورتیکواسترویید در بیماران مبتلا به استئوآرتریت زانو

 

دکتر علیرضا عسکری 93005 11/9/1393
2

بررسی رابطه میزان تاثیر ضخامت سوزن های اسپاینال و میزان سردردو کمردرد و تغییرات همودینامیک در اعمال جراحی سزارین در بیمارستان حضرت ولی عصر فسا در سال1393

سمیرا صالحی چاه انجیری 93080 20/10/1393
3

بررسی سلامت دهان ودندان و عوامل موثر بر آن در دانش آموزان پایه ی چهارم ابتدایی شهرستان فسا در1393

سعیده زارعی کوشکقاضی 93029 20/10/1393
4

بررسی میزان رضایت شغلی پرستاران شاغل در بیمارستان ولی عصر (عج) شهرستان فسا درسال1394

مهشید عبداللهی 92300 20/10/1393
5

بررسی و مقایسه ساختار انگیز شی و سبک های خوردن در زنان مبتلا چاقی و دارای وزن طبیعی در دانشگاه های شهرستان فسا

 

ساغر وجدی 93157 20/10/1393
6

بررسی ارتباط ساختار شیمیایی برخی ترکیبات موثر بر پدیده اسپرماتوژنز:مقاله مروری

 

دکتر زهره ماکولاتی 93058 14/5/1393
7

مقایسه ی تاثیر پیش داروی کلونیدین و کتامین در میزان درد پس از عمل در عمل جراحی سزارین

 

فرناز کرمی 93146 14/11/1393
8

بررسی پوشش و عملکرد پزشک خانواده در شهرستان فسا (یک طرح پیمایشی)

 

معاونت تحقیقات و فناوری 93105 11/6/1393
9

بررسی اثر محافظتی هسپیریدین در جلوگیری از ایجاد فیبروز ریوی ناشی از تشعشع در موش صحرائی

 

دکتر غلامحسن حدادی 93000 11/6/1393
10

بررسی و مقایسه میزان خوشحالی در میان دانشجویان ترم یک ورودی 4-1393 دانشگاه علوم پزشکی فسا با استفاده از ترجمه فارسی پرسشنامه خوشحالی آکسفورد

 

دکتر مجتبی فرجام 93019 8/7/1393
11

بررسی آلودگی باکتریایی و تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی صفحه کلید و موس های کامپیوتر در بخش های بستری بیمارستان های شهرستان فسا

 

فاطمه نوروزی 93088 8/7/1393
12

بررسی میزان آگاهی و رضایت مندی گیرندگان خدمت از نحوه اجرای طرح پزشک خانواده شهری فسا "استان فارس"

 

معاونت تحقیقات و فناوری 93112 22/7/1393
13

رضایت مندی کارکنان تیم سلامت همکار در طرح پزشک خانواده از ابعاد مختلف اجرای طرح در شهر فسا

 

معاونت تحقیقات و فناوری 93113 22/7/1393
14

تعیین ارتباط پلی مورفیسم هایI/Dاز ژن آنزیم مبدل آنژیوتانسین و پلی مورفیسمA1166Cاز ژن رسپتور نوع 1 آنژیوتانسینIIبا ایجاد نارسایی قلبی سیستولیک در بیماران مبتلا به انفارکتوس حاد قلبی و بستری در بیمارستان

 

دکتر احسان بهرامعلی 93114 22/7/1393
15

تعیین ارتباط پلی مورفیسم هایI/Dاز ژن آنزیم مبدل آنژیوتنسین وA1166Cاز ژن رسپتور نوع 1 آنژیوتانسینIIبا ایجاد آریتمی در بیماران مبتلا به انفارکتوس حاد قلبی و بستری در بیمارستان

 

دکتر احسان بهرامعلی 93115 22/7/1393
16

تعیین ارتباط پلی مورفیسم هایI/Dاز ژن آنزیم مبدل آنژیوتانسین وA1166Cاز ژن رسپتور نوع 1 آنژیوتانسینIIبا ایجاد آنوریسم بطنی در بیماران مبتلا به انفارکتوس حاد قلبی بستری در بیمارستان

 

دکتر احسان بهرامعلی 93117 22/7/1393
17

اثر تزریق مهار کننده کیناز تنظیم کننده سیگنال خارج سلولی (ERK) در هسته آکومبنس بر عوارض قطع مصرف، در موش های صحرایی معتاد به مرفین

 

دکتر کاظم جوانمردی 92296 20/8/1393
18

بررسی دز دریافتی پوست بیمار در رادیوگرافیهای قفسه سینه و شکم تهیه شده توسط دستگاههای رادیوگرافی شهرستان فسا

 

دکتر غلامحسن حدادی 93040 18/9/1393
19

برنامه ثبت سکته های قلبی در شهرستان فسا و بیمارستان ولیعصر فسا

 

دکتر احسان بهرامعلی 93151 9/10/1393
20

تاثیر داروی مت آمفتامین بر هیستولوژی، عملکرد و فراساختاری اجزا سلولی اسپرم در موش های صحرایی نر بالغ

 

دکتر محمد حسن مشکی باف 93139 9/10/1393
21

ارتباط میانPXFو بیماری های قلبی عروقی

 

دکتر مریم بادگاری 93171 9/10/1393
22

بررسی اثرات ضد میکروبی عصاره ی ریز جلبک های کلرلا ولگاریس و دونالیلا سالینا بر رشد و تکثیر و تشکیل بیو فیلم توسط باکتری استرپتوکوک موتانس به عنوان یکی از اصلی ترین عوامل پوسیدگی دندان

 

دکتر محمد علی مباشر 93085 9/10/1393
23

ایجاد مدل سندرم متابولیک از طریق رژیم غذایی در موشهای صحرایی

 

دکتر رضا همایونفر 93099 23/10/1393
24

آیا افسردگی با سطح بالاترhs-CRPدر بیماران بستری با تشخیص سکته قلبی در بیمارستان ولیعصر فسا در طول اکتبر 2014 تا اکتبر 2015 مرتبط است؟

 

دکتر احسان بهرامعلی 93116 23/10/1393
25

مقایسه تاثیر انفوزیون محلول نرمال سالین باHESدر احیای شوک ناشی از دست رفتن خون در حضور و عدم حضور آسیب بافتی در موش صحرائی

 

دکتر امیررضا دهقانیان 93108 14/11/1393
26

مقایسه پراکندگی فاصلهQTدر بیماران مبتلا به انفارکتوس حاد میوکارد همراه با صعود قطعهSTقبل و بعد از درمان با استرپتوکیناز وPCIاولیه

 

دکتر غلامعباس ولی زاده 93132 14/11/1393
27

مقایسه تاثیر احیای شوک ناشی از ازدست رفتن خون در حضور و عدم حضور آسیب بافتی بر واسطه های التهابی و آپوپتوز در موش صحرایی

 

دکتر احسان بهرامعلی 93107 14/11/1393
28

مقایسه غلظت پلاسمایی و جنینی فیبرونکتین در زایمان سررس و زودرس در زنان نخست باردار مراجعه کننده به درمانگاه ولی عصر فسا 1393 

زهرا مرادی 93104 3/8/1393
29

بررسی میزان و عوامل مرتبط با عفونت بعد از سزارین در زنان باردار مراجعه کننده به بیمارستان ولی عصر فسا 1393

زهرا مرادی 93091 3/8/13932
30

تبیین فرآیند خود درمانی در افراد جامعه: یک مطالعه نظریه زمینه ای

 

دکتر مجید نجفی کلیانی 93093 1/6/1393
31

بررسی عملکرد آرایشگران مرد نسبت به پیشگیری از بیماری ایدز براساس مدل اعتقاد بهداشتی در شهر فسا درسال 1393

دکتر علی خانی جیحونی 93090 1/6/1393
32

بررسی سطح سرمی سایتوکاین های مربوط به سلول هایTH17و ارتباط آن با سطح ویتامینDدر افراد دارای استئوآرتریت

 

دکتر علیرضا عسکری 93165 20/3/1394
33

مقایسه اثرات بی دردی ،تغییرات همودینامیک و تهوع و استفراغ بدنبال افزودن اینتراتکال میدازولام و پتدین به بوپیوواکائین اسپاینال در عمل جراحی سزارین در بیمارستان حضرت ولی عصر فسا در سال 1393

مهشید عبداللهی 93079 9/7/1393
34

ارزیابی کیفیت خدمات پرستاری از دیدگاه بیماران مراجعه کننده به مرکز اورژانس بیمارستان ولی عصر (ع)درشهرستان فسادر سال 1393

سمیرا صالحی چاه انجیری 92299 9/7/1393
35

مقایسه اختلالات خواب در بین مردان و زنان 50 تا 60 سال در شهرستان فسا

 

بابک سمیع زاده 93074 9/7/1393
36

بررسی عوامل تاثیرگذار در آموزش به بیمار از دید گاه پرستاران

 

الهام مرادی 93194 13/10/1393
37

بررسی فراوانی و دلایل انجام آنژیوگرافی در بیماران قلبی مراجعه کننده به مرکز آنژیوگرافی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)فسا در سه ماه اول سال 1394

الهه غضنفری شبانکاره 93213 13/10/1393
38

مقایسه الگوی حوادث ترافیکی عابرین پیاده یک سال قبل و بعد از احداث پل های هوایی در شیراز

 

حمیدرضا ثابت 93176 13/10/1393
39

بررسی رابطه بین سندرم مفصل های پرتحرک و کمر درد

 

حمیدرضا ثابت 93170 13/10/1393

 

 پایان نامه های مصوب کمیته اخلاق در سال 93

ردیف عناوین پایان نامه های مصوب کمیته اخلاق دانشجو استاد راهنما شماره تاریخ تصویب در کمیته اخلاق
1 بررسی رابطه میان سطح سواد و درآمد خانواده بر شدت نشانه های نشانگان قبل از قاعدگی در دختر ان پیش دانشگاهی شهرستان فسا در 1393 لیلا اسدپور دکتر رویا کوکبی 93069 14/5/1393
2 بررسی ارتباط میزان شدت علائم سندرم پیش از قاعدگی با سطح روابط بین فردی در دختران مقطع پیش دانشگاهی در سطح شهرستان فسا در سال 1393 رضا پورمحمدی دکتر رویا کوکبی 93068 14/5/1393
3 خصوصیات دیاستولی قلب بیماران ایرانی مبتلا به فشار خون مزمن نجمه کریمی دکتر احسان بهرامعلی 93082 14/5/1393
4 بررسی میزان شیوع بیماری سلیاک در اطفال (6 ماه تا 12 سال) مبتلا به یبوست مزمن مزاجعه کننده به بیمارستان ولیعصر فسا زهرا تسلیمیان دکتر مریم بهمنیار 93020 9/4/1393
5 بررسی ارتباط نگرش مذهبی و درک فرد از بیماری خود در بیماران تحت همودیالیز در شهرستان فسا پریا جهان بین دکتر آروین هدایتی 93012 11/6/1393
6 مصرف محصولات لبنی و ریسک فاکتورهای بیماری‌های قلبی عروقی: مطالعه مروری مریم هادی برحق طلب دکتر رضا همایونفر 93083 11/6/1393
7 بررسی ارتباط بین پلی مورفیسمA-240Tاز ژن آنزیم مبدل آنژیوتنسین با عملکرد دیاستولی قلب بیماران مبتلا به فشارخون اساسیEssential hypertension)) علیرضا منافی دکتر احسان بهرامعلی 93121 8/7/1393
8 مقایسه شیوع علایم افسردگی و اضطراب بعد از اعمال جراحی در بیماران تحت جراحی اورژانس با افراد تحت جراحی گزینشی شهاب چمن دکتر آروین هدایتی 92126 22/7/1393
9 بررسی اپیدمیولوژیک اقدام کنندگان به خودکشی ارجاع شده به بیمارستان ولی عصرشهرستان فسا طی سال 1393 داریوش فخرایی دکتر آروین هدایتی 92196 22/7/1393
10 بررسی وضعیت اپیدمیولوژیک انواع سرطان های دستگاه ادراری-تناسلی تشخیص داده شده در بیمارستان ولی عصر در شهرستان فسا از سال 1382 تا 1391 مریم خدیو سروستانی دکتر مریم مقبول 92228 22/7/1393
11 بررسی میزان شیوع ویروس نقص ایمنی انسانی( اچ.آی.وی) و هپاتیتCدر میان مصرف کنندگان مواد مخدر مراجعه کننده به کلینیک های متادون در شهرستان فسا در سال 1393 سبحان ثابت دکتر سهراب نجفی پور 93123 15/2/1394
12 مقایسه میزان بی اختیاری استرسی ادرار(SUI)پس از زایمان در 2گروه زایمان به روش طبیعی و سزارین در بیمارستان زینبیه شیراز در سال 1392تا1393 درنا پزدان پناه دکتر رویا کوکبی 93138 18/9/1393
13 بررسی میزان شیوع مقادیر افزایش یافته آنزیمهای کبدی در بیماران بدون تاریخچه بیماریهای کبدی دارای نمای کبد چرب در بررسی سونوگرافی در بیمارستان های فسا طی سالهای 1393-1394 اردوان بهرامی دکتر پوپک محقق 92275 18/9/1393
14 بررسی وضعیت اپیدمیولوژیک انواع سرطان های پوست تشخیص داده شده در بیمارستان ولی عصر (عج) در شهرستان فسا از سال 1382 تا 1391 شقایق حبیبی دکتر مریم مقبول 93169 18/9/1393
15 مقایسه میزان رضایت ونتایج کوتاه مدت دو روش انحراف ادراریMains IIوIleocecal pouchبعداز سیستکتومی رادیکال در بیماران مبتلا به سرطان مثانه مهاجم حسین ضیغمی شهریار ضیغمی 93133 9/10/1393
16 بررسی کیفیت زندگی افراد مبتلا به پوکی استخوان و مقایسه آن با افراد سالم ایمان فرقانی دکتر علی خانی جیحونی 93153 23/10/1393
17 بررسی کارآیی ابزار محاسبه خطر پوکی استخوان(SCORE) برای غربالگری افراد مراجعه کننده به مرکز سنجش تراکم استخوان شهر فسا سید محمد رضا فرش نشانی دکتر علی خانی جیحونی 93156 14/11/1393