معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech

طرح های تحقیقاتی

 عناوین طرح های تحقیقاتی سال 1393

ردیف

عناوین طرح های تحقیقاتی

نام مجری

1

کارآزمایی بالینی مقایسه اثرات درمانی تزریق داخل مفصلی هیالورونیک اسید و کورتیکواسترویید در بیماران مبتلا به استئوآرتریت زانو

دکتر علیرضا عسکری

2

بررسی پوشش و عملکرد پزشک خانواده در شهرستان فسا( یک طرح پیمایشی)

دکتر احسان بهرامعلی

3

بررسی سطح هورمون های مترشحه از بافت چربی در افراد دارای استئوآرتریت

دکتر علیرضا عسکری

4

بررسی سطح ویتامین  K و D سرم در افراد دارای استئوآرتریت

دکتر علیرضا عسکری

 

 عناوین طرح های تحقیقاتی سال 1394

تاریخ اتمام طرح عنوان طرح
02/10/1394 A Cohort study of the association between number of pregnancy and risk of cardiovascular mortality among women in Golestan province, Iran
24/08/1394 Evaluation of the relation between serum level of hsCRP and severity of acne vulgaris
10/08/1394
Comparison of QT dispersion in patients with ST elevation acute myocardial infarction before and after treatment by streptokinase versus primary precutaneous coronary intervention (PCI)
14/10/1394 Survey on serum levels of vitamin K and D in patients with osteoarthritis
14/10/1394 Investigating levels of adipose tissue secreted hormones in patients with osteoarthritis
20/04/1394 The molecular modeling of new potential anti-HIV drugs
07/06/1394  Dairy Products and cardiovascular risk factors: a review article