معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

معرفی معاونت

رئیس واحد: دکتر سلمان وجدانی

مدرک تحصیلی:دکترای تخصصی

مرتبه علمی:استادیار

رشته تحصیلی:بیهوشی

ایمیل:

Capture123