معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

برگزاری كارگاه ژورنال كلاب به صورت ویدیو كنفرانس با عنوان: آشنایی با پژوهش در تاریخ

برگزاری كارگاه ژورنال كلاب به صورت ویدیو كنفرانس با عنوان: آشنایی با پژوهش در تاریخ به اطلاع می رساند کارگاه ژورنال کلاب "به صورت ویدیو کنفرانس" با عنوان: "آشنایی با پژوهش در تاریخ" به صورت مجازی روز شنبه ساعت 18 بعداز ظهر مورخ 18/5/1393 با حضور معاون پژوهشی دفتر مطالعات تاریخ پزشکی ایران، جناب آقای دکتر مهدی زاده برگزار می گردد. علاقمندان ...

جلسه دفاعیه خانم منا رجبی

جلسه دفاعیه خانم منا رجبی به اطّلاع می رساند جلسه دفاع خانم منا رجبی در روز سه شنبه مورخ 28/5/1393 راس ساعت 13:15 در سالن حکمت 1 برگزار می گردد.

دیدار معاونت تحقیقات و فناوری با پروفسور مجتبی زارعی عضو هیئت علمی دانشگاه آكسفورد

دیدار معاونت تحقیقات و فناوری با پروفسور مجتبی زارعی عضو هیئت علمی دانشگاه آكسفورد طی نشست مشترکی دکتر بهرامعلی معاون تحقیقات و فناوری دیروز سه شنبه به تاریخ 3/10/1392 با پروفسور زارعی یکی از مشاورین دکتر ملک زاده (معاونت تحقیقات ویزارت بهداشت) در مورد اجرایی کردن برنامه کوهورت بحث و تبادل نظر کردند.