معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

راه اندازی كتابخانه دیجیتال پزشكی

راه اندازی كتابخانه دیجیتال پزشكی کتابخانه دیجیتال پزشکی برای استفاده دانشجویان و اساتید دانشگاه، راه اندازی شد. این کتابخانه دارای بیش از 18000 عنوان کتاب در 77 رشته ی تخصصی می باشد. با توجه به اینکه این نرم افزار مبتنی بر IPمی باشد، فقط در محیط دانشگاهو اتصال به اینترنت/ اینترانت ...