معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

تاریخ انتشار خبر: 1400/10/20

به گزارش وبدا در مورخ 1400/10/14 در دفتر مرکز بیماری های غیر واگیر جلسه هم اندیشی در مورد تحقیقات مشترک علوم پایه و علوم بالینی با حضور معاون تحقیقات و چند تن از اساتید علوم پایه و بالینی برگزار گردید. در این جلسه دکتر فرجام گفت که علوم پایه منشا ایده پردازی در پژوهش های علوم پزشکی است و علوم پایه موتور حرکت تحقیقات است لذا همکاری این دو گروه از اساتید می تواند هدف اصلی تحقیقات را که همان حل مشکلات واقعی و پاسخ به نیازهای بهداشتی و درمانی کشور است را به ارمغان آورد. در ادامه هر یک از اساتید دیدگاه خود و گروه مربوطه را پیرامون این موضوع بیان داشته و ضمن بارش افکار پیشنهادهایی به معاونت تحقیقات ارائه نمودند در پایان دکتر فرجام در مورد هدف گذاری دانشگاه برای رسیدن به دانشگاه نسل سوم سخنانی بیان داشت