معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

تاریخ انتشار خبر:1400/09/22

به گزارش روابط عمومی معاونت تحقیقات در هفته گرامیداشت پژوهش جشنواره حکیم شرق در دانشگاه علوم پزشکی فسا برگزار شد طی این جشنواره از پژوهشگران ، فناوران ، داوران و مولفان برتر دانشگاه تقدیر به عمل آمد. در این جلسه دکتر غلامرضا حاتم استاد دانشگاه و رئیس دانشکده علوم و فناوری های نوین دانشگاه علوم پزشکی شیراز و رئیس اسبق دانشگاه علوم پزشکی فسا به عنوان میهمان ویژه پیرامون اهمیت و جایگاه پژوهش سخنرانی نمود و اظهار داشت توسعه زیر ساخت ها ضامن ماندگاری پژوهش و فناوری است و عملکرد دانشگاه علوم پزشکی فسا را در این مورد ستودنی خواند این عضو بلند پایه هیات علمی همچنین اضافه کرد رعایت معیارهای اخلاقی در پژوهش باید سرلوحه عمل همه محققین ایران قرار گیرد، در ادامه دکتر مجتبی فرجام معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه گزارشی از چگونگی توسعه زیر ساختی تحقیقاتی و فناوری ارائه داد در پایان دکتر علی قنبری اسد مدیر پژوهشی دانشگاه ضمن ارائه آمار پژوهش و فناوری ، پژوهشگران برتر دانشگاه را در دانشکده های مختلف و عرصه های مختلف معرفی نمود.

پیوست ها:

پژوهشگران برتر حکیم شرق99.pdf حجم فایل:2.53 مگابایت
IMG_1696.JPG حجم فایل:5.15 مگابایت
IMG_1686.JPG حجم فایل:3.94 مگابایت
IMG_1655.JPG حجم فایل:6.01 مگابایت
IMG_1667.JPG حجم فایل:5.62 مگابایت