معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

تاریخ انتشار: 1400/08/26

سرکار خانم دکتر فاطمه زارعیان دانشجوی پزشکی ورودی 1395 دانشگاه علوم پزشکی فسا در رقابت بین المللی USERN M TALK 2021 (سخنران برتر کنگره شبکه جهانی آموزش و پژوهش علمی 2021) حائز کسب مقام اول گردید. این عنوان برگ زرین دیگری است بر افتخارات دانشگاه علوم پزشکی فسا.

دکتر مجتبی فرجام معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی فسا در این باره گفت: موسسه یوسرن یک موسسه غیر انتفاعی و بین المللی است که به آموزش و پژوهش دانشجویان در رشته های مختلف در سراسر جهان اهتمام ورزیده و دفتر مرکزی آن در ایران در دانشگاه علوم پزشکی تهران مستقر است و یکی از دفاتر نمایندگی این موسسه در دانشگاه علوم پزشکی فسا قرار دارد و زیر نظر معاونت تحقیقات و فناوری این دانشگاه فعالیت می نماید. تاکنون دو بار دانشجویان این دانشگاه در سخنرانی های جهانی حائز رتبه ممتاز شده اند که بار اول در سال 1398 خانم دکتر نسترن صمیمی رتبه دوم جهانی و این بار و در سال 1400 سرکار خانم دکتر فاطمه زارعیان رتبه اول جهان را کسب نموده اند.