معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

تاریخ خبر:1400/08/23

به استحضار مي رساند به مناسبت برگزاري هشتمين جشنواره پژوهشي حكيم شرق در آذر ماه سال جاري مبني بر تعيين پژوهشگر برتر، از كليه پژوهشگران هيات علمي در علوم پايه و علوم باليني و مربيان و دانشجويان و كارمندان غير هيات علمي دعوت به عمل مي آيد كه مدارك و مستندات پژوهشي خود را از تاريخ1 / 1 / 2020 الي2020/12/31 همراه با فرم هاي مربوطه تكميل نموده و تا تاريخ 5  آذر ماه 1400 به آدرس   ایمیل نمايند. قابل ذكر است به دليل شيوع ويروس كرونا از تحويل مدارك به صورت فيزيكي معذوريم و درخواست هاي بعد از تاريخ معين شده قابل بررسي نمي باشد.  لازم به ذکر است فقط اساتيدي ميتوانند در جشنواره شركت نمايند كه پايه تشويقي پژوهشی سال مورد نظر را دريافت كرده باشند. در اين دوره از دانشكده پزشكي 2 نفر و  از هر كدام از ديگر   دانشكده ها يك نفر به عنوان پژوهشگر برتر آن دانشكده انتخاب خواهد شد و ارزيابي بر اساس ايين نامه پژوهشگر برتر انجام ميگردد.درضمن  در همین راستا و به پاس قدرداني از فناوران دانشگاه، اعضاي محترم هيات علمي كه در سال 1399، موفق به ثبت اختراع، هسته فناور، شركت دانش بنيان و محصول فناورانه گرديده اند نیز دعوت به عمل می آید تا مستندات خود را به معاونت پژوهشي سركار خانم پيران تحويل نمايند.

پیوست ها:

جشنواره پژوهشی حکیم شرق.pdf حجم فایل:410.06 کیلوبایت
آئین نامه اعطاء پایه تشویقی پژوهشی به پژوهشگران فعال دانشگاه1.pdf حجم فایل:414.64 کیلوبایت
asatid_form_1400.docx حجم فایل:14.87 کیلوبایت