معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

به نقل از روابط عمومی معاونت تحقیات، مقاله تبیین تجارب مدیران ارشد دانشگاهی در مدیریت بحران کووید در ایران که توسط اساتید دانشگاه علوم پزشکی فسا انجام گرفت در مجله معتبر BMC Health Services Research به چاپ رسید.

مهندس مجتبی کرمی منش مسئول روابط عمومی معاونت تحقیقات در این باره گفت دکتر مصطفی بیژنی، دکتر علی اصغر خالقی، دکتر یوسف غلامپور و خانم  ها دکتر شهناز کریمی ودکتر ژیلا فریدونی از نویسندگان این مقاله بودند که برای اولین بار در کشور انجام شده است و یک دستاورد مهم پژوهشی می باشد. این مطالعه نتایج قابل توجهی در مدیریت بحران کووید از دیدگاه مدیران ارشد در ستاد کرونا تبیین می نماید.

آقای دکتر مجتبی فرجام معاون تحقیقات دانشگاه در خصوص حمایت از طرح ها و بویژه طرح های کووید اعلام آمادگی نمود و از همه اساتید دانشگاه دعوت به همکاری کرد و از آنان درخواست کرد تا در این امر خطیر دامنه تحقیقات خود را گسترده تر کرده و به سیاست گذاران سلامت در رفع این بلا یاری رسانند.