معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

تاریخ انتشار: 1400/06/03

 

دومین شماره ماهنامه معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت منتشر شد

علاقه مندان می توانند از طریق لینک زیر به این نسخه از ماهنامه معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت که مشتمل بر اخبار مرداد ماه سال  جاری است دسترسی داشته باشند.

دومین شماره ماهنامه معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت