معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

تاریخ انتشارخبر: 1400/03/01

Capture

 
فراخوان مطالعات کوهورت مبتنی بر مصرف لبنیات و سایر مغذی ها و ارتباط آن با بیماری های مختلف و شاخص های سلامتمعاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی فسا در نظر دارد جهت مشارکت حداکثری در مطالعه آینده نگر (کوهورت) فسا، داده های  این مطالعه را در اختیار اعضای هیئت علمی و همچنین سایر پژوهشگران  قرار دهد. لذا علاقمندان می توانند ایده های خود در حوزه مصرف لبنیات و سایر مغذی ها را در قالب پروپوزال اولیه و در راستای فراخوان حوزه معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه، حداکثر تا تاریخ 1400/06/01 در سامانه ی پژوهان ساب میت کرده که در صورت تایید و پس از طی مراحل اولیه و بررسی در شورای پژوهشی و گرفتن کد اخلاق  میتوانند به داده ها دسترسی داشته باشند. لازم به ذکر است که دستیابی به داده های کوهورت برای محققین دانشگاه علوم پزشکی فسا بدون هیچ محدودیتی می باشد، لذا محقیقن بعد از تایید پروپوزال دسترسی به داده های مورد نظر را خواهند داشت.