معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

تاریخ انتشار خبر : 1398/10/30

به اطلاع پژوهشگران، اساتید و دانشجویان گرامی می رساند لیست مجلات دانشگاه های علوم پزشکی کشور که  از نمایه های pubmed و scopus خارج شده اند در زیر قابل دسترس می باشد. جهت مشاهده به فایل های پیوست مراجعه فرمایید.  

 

Pubmed 

Scopus