معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

تاریخ انتشار خبر: 1398/09/10

 

به گزارش وب دا؛ دکتر مجتبی فرجام؛ معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی فسا و تیم همراه متشکل از مدیر و مسئولین فناوری و مرکز رشد دانشگاه به مناسبت هفته بزرگداشت پژوهش و فناوری به بازدید از مجموعه فناوری و مرکز رشد و کافه ایده دانشگاه فسا پرداخته و از شرکت های مستقر در مرکز رشد دانشگاه مذکور بازدید و با مدیر پژوهشی، رئیس مرکز نوآوری و اساتید آن دانشگاه ملاقات و به تبادل تجربیات پرداختند.

در این ملاقات که بصورت کاری و به دور از بوروکراسی اداری برگزار گردید دکتر مجتبی فرجام؛ معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی فسا با بیان سیاست های دانشگاه علوم پزشکی در زمینه توسعه همکاری تحقیقاتی و فناوری هر دو دانشگاه بر منفک نبودن واقعی اهداف هر دو دانشگاه تأکید نموده و اظهار داشتند که اساتید و اعضای هیأت علمی هر دو دانشگاه می بایست فعالانه و به دور از هرگونه تشریفات دست و پا گیر، دائما بصورت چهره به چهره با یکدیگر مذاکره نموده تا طرح های پژوهشی و فناوری بین رشته ای و خصوصا هم افزایی فناورانه بین دو دانشگاه بصورت عملگرایانه تحقق یابد.

در این ملاقات دکتر رضا همایونفر؛ مدیر توسعه تحقیقات و منابع اطلاعاتی، دکتر مهسا رستمی؛ مدیر توسعه علم و فناوری، دکتر اسماعیل عبداله زاده؛ مدیر مرکز رشد، دکتر محمود اوصانلو، مدیر دفتر مالکیت فکری، دکتر مهران صیادی؛ مدیر دفتر ارتباط با صنعت و دکتر مسیح صدیق، از اعضای هیأت علمی فناور دانشگاه علوم پزشکی فسا نیز حضور داشتند.