معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

تاریخ انتشار خبر: 1398/08/23

پیرو اطلاعیه ستاد ملی هفته پژوهش و فناوری در سال 98 جدول زمانبندی برنامه مذکور شامل بیستمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فن بازار (همزمان با نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت داخل) تدوین شده از جانب معاونت تحقیقات و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، جهت استحضار علاقه مندان در زیر آمده است. علاقه مندان جهت دریافت اخبار، اطلاعات و برنامه های مذکور می توانند به سایت www.drt.msrt.ir مراجعه نمایید.

 8360203 03