معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

تاریخ انتشار خبر : 1398/06/30

 

به منظور شناسایی  و تجلیل از پژوهشگران حوزه بیمه سلامت در هفته پژوهش و تکمیل بانک اطلاعاتی خواهشمند است فرم پیوست تکمیل و حداکثر تا تاریخ ۳۰ مهرماه ارسال گردد.

لطفاً نکات زیر در تکمیل و ارسال فرم رعایت گردد و در صورت داشتن پژوهش در حوزه بیمه سلامت مدارک تکمیل و ارسال گردد. 

آثار و فعالیت های علمی و تحقیقاتی صرفاً مربوط به ۵ سال اخیر از سال ۹۳ تا ۹۸ باشد.

تمامی آثار و فعالیت‌های علمی و تحقیقاتی ارسالی صرفاً در حوزه بیمه سلامت باشد.

فرم اطلاعات پژوهشگر و تمامی مستندات پیوست در قالب پی دی اف باشد.

فرم اطلاعات پژوهشگر و تمامی مدارک و مستندات به ایمیل مرکز ملی تحقیقات بیمه سلامت به نشانی زیر ارسال گردد.مهلت ارسال فرم اطلاعات پژوهشگر و مستندات حداکثر تا تاریخ ۳۰ مهرماه سال ۹۸ میباشد.

فرم‌های ناقص، فاقد مستندات یا فاقد امضا، ناخوانا و یا ارسالی پس از تاریخ یاد شده مورد بررسی قرار نخواهد گرفت.

 

دریافت فرم اطلاعات پژوهشگر