معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

 

تاریخ انتشار: 1398/05/09

 

کهورت بزرگسال فسا در سال 1394 شروع به ثبت نام از افراد منطقه ششده نمود. براي اين کار تيم کامل بر اساس پروتکل کشوري تشکيل و با راهنمايي استاد دکتر پوسچي و همکارانشان در ستاد مرکزي اقدام به گرفتن شرح حال مفصل سلامت و تغذيه بر اساس پرسشنامه هاي ورژن اوليه و نيز اندازه گيري علايم حياتي و انتروپومتريک نمود.افراد ثبت شده در فاز اول 10138 نفر بودند. از امتيازات اختصاصي اين مطالعه که آن را از ساير مطالعات متمايز مي کند ثبت نوار قلب ديجيتال، ترکيب توده بدني و براي گروهي از افراد ثبت بيماري هاي ژنتيک و خانوادگي مي باشد. همچنين در فاز اول اقدام به تهيه نقشه gis براي همه شرکت کنندگان صورت گرفت. 

درمرحله پيگيري اول اين کهورت، پيگيري موفقيت اميز 10118  نفرکه معدل 99.81% از کل افراد می باشد، مايه افتخار گردانندگان کهورت فسا مي باشد. ريزيش افراد در اين پيگيري تنها 0.19 % بوده است. تاکنون 53 نفراز افراد تحت پوشش بدلايل مختلف به رحمت ايزدي پيوسته اندو10065 نفر در قید حیات بوده اند.
در مرحله دوم پيگيري از تاریخ 06/02/97 لغایت 15/04/98 از 10029  نفر  پیگیری تلفنی مرحله دوم صورت  گرفته است که معادل 99.64   درصد از کل افراد فالو شده و در قید حیات پیگیری مرحله اول (10065 نفر) می باشند. در این مرحله 63 نفر از افراد فالو شده به رحمت ایزدی پیوسته اند. همچنین 36 نفر از کل افراد مرحله دوم که در پیگیری به تلفنی پاسخ نداده اند هم اکنون در فاز clean up  توسط مسیولین لکه گیری در دست جستجو به روش های دیگر می باشند.  
مرحله سوم پیگیری از تاریخ 15/04/98 فاز سوم پیگیری تلفنی آغاز گردیده است و در حال انجام میباشد.
افرادي که در هر مرحله مبتلا به پيامد مورد نظر مطابق دستورالعمل کشوري بوده اند مورد معاينه پزشک متخصص داخلي قرار گرفته اند و اطلاعات تشخيصي آنها بر اساس icd10  توسط پزشک ثبت شده است.
کليه افرادي که به دليل بيماري در بيمارستان هاي تابعه بستري شده اند مورد پيگيري دقيق قرر گرفته و پرونده آنها اسکن و در ارشيو سلامت آنها در کهورت ثبت شده است.
 

برای اطلاعات بیشتر به ادرس زیر مراجعه فرماید: