معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

تاریخ انتشار خبر: 1398/05/08


کسب رتبه اول کشوری توسط واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) فسا

بنا به گفته دکترمجتبی فرجام معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی فسا: بر اساس نتایج ارزیابی واحدهای توسعه تحقیقات بالینی بیمارستانهای آموزشی دانشگاه های علوم پزشکی در سال 1397، واحد توسعه تحقیقات بالینی دانشگاه علوم پزشکی فسا موفق به کسب رتبه اول کشوری در دانشگاه های هم تیپ گردید. این در حالی است که در سال 1395 رتبه پنجم و در سال 1396 رتبه دوم کسب کرده است.


دکترفرجام افزود: این رتبه بندی بر اساس فعالیت های پژوهشی واحد توسعه تحقیقات بالینی در بیمارستان های مرتبط با دانشگاه های علوم پزشکی کشور، توسط معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی کشور اعلام می گردد.

 گزارش رسمی ارزشیابی واحدهای توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان های وابسته به دانشگاه های علوم پزشکی کشور